Årets Tarmcancerpris till överläkare Kenneth Smedh på Västmanlands sjukhus

Årets Tarmcancerpris till överläkare Kenneth Smedh på Västmanlands sjukhus

Kenneth Smedh, kirurg, överläkare och professor på Västmanlands sjukhus, tilldelas det hedersamma ”Tarmcancerpriset 2018” av patientföreningen ILCO Tarm- uro- stomiförbundet.
– Jag är förstås väldigt glad och hedrad över att bli tilldelad detta fina pris! Det är ju ett tecken på att all energi jag lagt ner i sjukvården på klinik och forskning uppskattas, särskilt som det är en patientförening som står för priset. Det är ändå patienternas bästa vi haft för ögonen, säger Kenneth Smedh.

Kenneth Smedh
Han har under sina dryga 20 år på Västmanlands sjukhus utvecklat vården och forskningen kring tarmcancer och inflammatorisk tarmsjukdom, särskilt akut divertikulit dvs inflammation av fickor på tjocktarmen. Genom att centralisera länssjukvården till ett sjukhus och ett fåtal kirurger och genom att utveckla samarbetet med andra specialiteter, höjdes kompetensen och fler patienter överlevde sin cancer och färre fick komplikationer. En viktig del i Kenneth Smedhs verksamhet har också varit att integrera vården med klinisk forskning. I kvalitetsregistret för tarmcancer där jämförelser görs med andra sjukhus har Västerås oftast legat ensamt i topp de senaste 15 åren.

Prismotiveringen för Tarmcancerpriset 2018 lyder:
Kenneth Smedh har under många år kämpat för bästa möjliga vård för personer med kolorektalcancer. Han har hjärtat hos patienterna och tvekar inte att säga sin mening om vårdens tillstånd och förbättringsmöjligheter. Detta både på lokal, regional och nationell nivå.Kenneth Smedh har en stor del i det metodiska arbete som byggt upp en av landets förnämsta tarmcancervårdenheter i Västerås. Sedan flera år har den kolorektala enheten utvecklat förmågan och behandlingsmetoder till förmån för patienterna att överleva sin tarmcancer.”