Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder ’one step’ mottagning för bröstcancer

Karolinska erbjuder ’one step’ mottagning för bröstcancer

Bröstcentrum Karolinska Universitetssjukhuset har sedan ett år tillbaka en ’one step’ mottagning för kvinnor som upptäckt en knöl i bröstet. Besked om utredningsresultaten får man snabbt, ofta samma dag. Oroliga kvinnor kan också ringa till Bröstcentrum för rådgivning. Här avgör erfaren personal vilka som behöver en tid snabbt på one-step mottagningen.

– När kvinnorna kommer hit blir de undersökta direkt bland annat genom mammografi och punktion. Sedan ska de få provsvar och besked, ofta samma dag. Jag är också mycket stolt över att vi på kort tid lyckats arbeta undan kön till mammografin, säger Elham Hedayati, överläkare och patientflödeschef på Bröstcentrum Karolinska Universitetssjukhuset.

De som kallas får komma inom fyra till sju dagar och behöver ingen remiss. För den här patientgruppen finns förbokade tider på mammografin och för laboratorieprover (cytologi).

– Det beror bland annat på kvinnans ålder, på hur knölen känns och ärftliga faktorer. Vi följer ett standardiserat formulär som visar vilka som har en högre sannolikhet för att knölen verkligen kan vara cancer, säger Karolina Fridblom, chefssjuksköterska på Bröst- och Endokrinkirurgiska klinikens öppenvård.

Satsningen syftar till att korta väntetiderna och minska oro hos patienterna. Det är lika viktigt att snabbt komma igång med utredningen av de som har cancer som att snabbt identifiera de som är friska. På så sätt frigörs tid för de patienter som verkligen behöver hjälp.

Mottagningen öppnade på försök i januari 2016 och är ett resultat av det arbete med patienten i fokus som pågår inom hela Karolinska Universitetssjukhuset. Under 2016 hade mottagningen totalt diagnosticerat 81 patienter med bröstcancer, vilket är 17 procent av alla undersökta. Övriga 384 patienter har med enstaka undantag kunnat få friskbesked samma dag.

Bröstcentrum Karolinska Universitetssjukhuset har från 2015 till 2016 minskat ledtiden från nybesök till operation till 14 dagar från 26 dagar, och man har inte längre någon kö för hälsokontroller med mammografi.

Hemsida Bröstcentrum Karolinska Universitetssjukhuset: http://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/brostcentrum/brostcentrum-karolinska/