Karolinska startar ny dagvårdsenhet för barn med cancer

Karolinska startar ny dagvårdsenhet för barn med cancer
Den nya enheten kommer att underlätta för barncancerpatienter som snabbt behöver komma in för vård på dagtid utan att behöva passera barnakuten. Det blir kortare väntetider för barncancerpatienter och samtidigt slipper man uppleva oron för att smittas av infektioner i väntrummet på barnakuten.

– På den akuta dagvårdsenheten kan vi snabbt ta emot barncancerpatienter för en tidig bedömning utan att gå via barnakuten. Det kommer också att underlätta vårdflödet och kan även minska behovet av inläggning, säger Nina Hultman, chefssjuksköterska, barnonkologi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Den nya enheten ska också kunna underlätta vårdflödet mellan mottagningen och avdelningen och bland annat utföra provtagning, blodgivning, avlastning och stöttning vid svåra samtal.
– Här ska man också på ett bättre sätt kunna koordinera inskrivning och starta behandlingar, säger Nina Hultman.

Även barncancerpatienter som vårdas inom SABH (Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet), ska vid försämring kunna läggas in direkt via dagvårdsenheten utan att passera akutmottagningen.

Enheten kommer att öppnas senare i år och ska bemannas av en läkare med barnonkologisk erfarenhet och två erfarna barnsjuksköterskor som har bra kunskap och möjligheter att planera vården utan inläggning, till exempel genom dagliga besök och läkemedelsadministreringar på dagvårdsenheten eller vård via SABH. Enheten kommer att utvecklas efter patienter och familjers behov.

Genom den nya dagvårdsenheten kan antalet inläggningar minska, vilket medför stora fördelar för barncancerpatienter samtidigt som sjukhusets personal får en möjlighet att ägna mer tid åt de svårt sjuka patienterna.

Den nya enheten är ett pilotprojekt och finansieras med hjälp av medel från Arbetsmiljölyftet i SLL. Projektet pågår i ett år och drivs av barnonkologen i samarbete med Innovationsplatsen på sjukhuset.

Fakta
Barnonkologi och Koagulation, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna, är Nordens största barnonkologiska enhet, som bedriver vård för barn och ungdomar med cancer i åldern 0-18 år.
Enheten tar emot och vårdar alla barn med cancer från SLL och Gotland samt barn med retinoblastom från hela Sverige.
På sektionen vårdas även patienter med andra komplicerade cancrar från andra landsting.
Barnonkologen har under 2015 haft 1036 vårdtillfällen, vilket är en ökning med 163 vårdtillfällen jämfört med 2013.
Barnonkologen ser en ökning av antalet patienter och vårdbehov med 8-19 procent under de senaste två åren.
Under åren 2014-2016 kommer hälso- och sjukvården i Stockholm att präglas av ett intensivt förändringsarbete. Arbetsmiljölyftet, Stockholms läns landsting satsar totalt 150 miljoner kronor för särskilda arbetsmiljösatsningar och ett förstärkt arbetsmiljöarbete under dessa år.