Karolinska Institutet och Roche samarbetar för bättre behandling av cancer

Karolinska Institutet och Roche har identifierat ett flertal olika områden där forskare på Karolinska Institutet ska kopplas samman med forskare på Roche. Det handlar bl. a. om att identifiera nya markörer för olika cancersjukdomar, undersöka hur dessa markörer kan visa hur sjukdomen utvecklas hos en enskild patient samt hur markörerna förändras vid olika behandlingsmetoder. Resultatet kan förbättra användningen av befintliga behandlingsmetoder, påverka nya, samt ge patienten bättre uppfattning om sin prognos. Man ska också studera sätt att förbättra resultatet av arbetet med de enorma datamängder som dagens moderna medicinska analyser av DNA och proteiner ger, inom området bioinformatik. Vidare hoppas man identifiera nya måltavlor för läkemedelsutveckling i signalvägar som gör att en cell slår på eller stänger av cancerutveckling. Resultatet kan leda till nya läkemedel som botar eller bromsar cancersjukdom.

–  Roche har en stark forskningstradition inom cancerområdet, och samarbetet med Roche kan ge oss möjlighet till nya framsteg mot effektivare behandlingar, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekan för forskning vid Karolinska Institutet.

–  Karolinska Institutet har en frontposition i världen inom den medicinska forskningen, inte minst inom cancerområdet. Här har vi i Roche också ett starkt fokus. Det finns mycket goda förutsättningar för att vi ska hitta många synergier och spännande resultat i det här samarbetet. Det faktum att det finns en närhet till Karolinska Universitetssjukhuset med sin höga specialisering och kliniska kompetens gör också att de konkreta projekt vi utvecklar snabbt kan gå in i klinisk forskning, säger Margareta Olsson-Birgersson, medicinsk direktör på Roche i Sverige.

Målsättningen med samarbetet är att man, å ena sidan, ska få fram praktiska tillämpningar i form av nya läkemedel eller nya metoder inom cancerområdet, men kan å den andra, också leda till nya uppslag för fortsatt forskning.

Avtalet är ett ramavtal som innebär att konkreta projekt inom de olika forskningsområden man identifierat ska tas fram och sjösättas. I dessa projekt ska forskare från Roche utbyta information och erfarenhet med forskare på Karolinska Institutet. Och om möjligt ska dessa projekt gå hela vägen från experimentell forskning till kliniska försök: ”Bench – to – bedside”, som det ibland heter.