Karolinska Hematology Seminar XVI

Karolinska Hematology Seminar XVI
Rånäs slott 13–14 september 2018

2018 arrangeras Karolinska Hematology Seminar för sextonde gången. Seminariet är ett tvådagarsmöte med syfte att erbjuda State of the Art föreläsningar av internationellt ledande experter på utvalda hematologiska områden.
Föreläsningarna följs av intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan deltagare och föreläsare.

Välkomna!

För mer information och program klicka här