Karolinska får Guldpillret för egen-medicinering vid barnleukemi

Karolinska Universitetssjukhuset får Guldpillret för egen-medicinering vid barnleukemi

Karolinska Universitetssjukhuset ger familjer till barn med akut blodcancer möjlighet att själva styra stora delar av sin vård med hjälp av en ny e-tjänst PEP (Patientens Egen Provhantering) från 1177.se. PEP möjliggör för patienter med kroniska sjukdomar att själva skapa en förut­bestämd provtagningsremiss och ta del av provsvar elektroniskt. Barnonkologen vid Karolinska universitets­sjuk­huset tilldelas Guldpillret för att ha kombinerat PEP med meddelandetjänsten som ska säkerställa rätt dosering.

Föräldrar till barn kan med hjälp av tjänsten själva beställa provtagning elektroniskt och därefter ta del av provresultaten via den nationella tjänsten 1177.se utan tidsödande telefonkontakt med vården. De får sedan sina nya doser via meddelande tjänsten i 1177.

Det nya arbetssättet skapar en stödjande, svarande, patientsäker och smidig laboratorieremiss- och ordinations­process. Viktig vinst för föräldrarna är att de via en digital tjänst får överblick över barnens behandling kopplad till sjukdomsutvecklingen. När det akuta skedet av leukemi hos barn är över följer en tablettbaserad under­hålls­behandling under 1,5 år. Prover tas varje vecka, tablettdoserna kan behöva ändras och dagens manuella arbetssätt kräver tät kontakt med vården.

– Patienter och anhöriga kan nu ta större ansvar för medicinering och sjukdomskontroll. PEP är en av flera nyckelfunktioner på vägen mot en digitaliserad hälso- och sjukvård. Vår förhoppning är att tillvägagångssättet sprids till fler diagnosgrupper och även nationellt, säger Therese Sjöberg, projektledare Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Arbetssättet förväntas frigöra minst 4,5 timmars arbetstid per vecka för över­läkare vid kliniken och tjänsten förmedlas via 1177.se.

Guldpillret delas ut den 4 december från Läkemedelsförsäkringen, Dagens Medicin och Apoteksmarknaden för en satsning som verkar för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador.