Kanadensiska mammografistudien är av dålig kvalitet

Svenska medier har uppmärksammat en stor kanadensisk studie där författarna drar slutsatsen att hälsoundersökning med mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer inte är bättre än bröstundersökning utförd av sjuksköterskor. Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) menar dock att studien är av dålig kvalité och att resultaten kan ifrågasättas.

– Ser man närmare på den kanadensiska studien så finner man en rad metodfel som gör att resultaten inte kan tolkas så som författarna gör. Redan fördelningen av kvinnor till de båda grupperna kan ifrågasättas. Vidare var kvaliteten på mammografiundersökningen dålig, bland annat genom användning av gammal utrustning och dålig utbildning av dem som skulle tolka bilderna.

Socialstyrelsen kommer inom kort med nya riktlinjer för mammografi, något Westerholm välkomnar.

– Socialstyrelsen har i medierna uttalat att hälsoundersökning med mammografi leder till tidig upptäckt av brösttumörer. Dessa kan då behandlas tidigt med minskad dödlighet som följd och därför bör dessa riktlinjer rekommenderas. I det sammanhanget hoppas jag att också kvinnor som 75 år och äldre inbegrips i rekommendationerna, avslutar Westerholm.

Kontakt:

Barbro Westerholm, riksdagsledamot FP, talesperson i äldrefrågor

0706-71 03 88, barbro.westerholm@riksdagen.se