Jerker Mårtensson får Folke och Marianne Edlers stipendium

Jerker Mårtensson får Folke och Marianne Edlers stipendium

jerker-ma%cc%8artensson-med-myc-protein-750x340px
Jerker Mårtensson, biträdande professor vid organisk kemi har blivit tilldelad stipendium om 150 000 kr ur Folke och Marianne Edlers forskningsfond. Stipendiet delas ut till grundforskning om maligna sjukdomar, speciellt cancer och Jerker Mårtensson tilldelas stipendiet för sin forskning inom melanom cancer som han bedriver i samarbete med Sahlgrenska.

Vad innebär stipendiet för dig?
Stipendiet ger oss möjlighet att prova en idé jag har om hur mängden av specifika protein, som produceras i för stor mängd i cancerceller, skulle kunna minskas genom att lura cellens egna ”sophanteringssystem” att utföra jobbet.

Vad ska du använda pengarna till?
För att prova idén så måste vi tillverka nya molekyler, visa att vi gjort rätt molekyler och undersöka om de fungerar som vi vill i t ex kulturer av cancerceller. Pengarna skall användas för att täcka delar av kostnaderna för detta.

Stipendiet ska gå till grundforskning om maligna sjukdomar. Är det viktigt att lyfta fram kemistens roll i medicinsk forskning och kommer den ofta i skymundan?
För att lyckas utveckla läkemedel, eller andra metoder, för att förhala eller till och med bota maligna sjukdomar krävs insatser från många olika vetenskapsområden. Kemi och kemister ger väsentliga bidrag på många olika sätt, inte minst då kemiska föreningar skall tas fram och testas för att bli nya läkemedel. Så är fallet här där projektets framgång hänger på att vi kan utforma och göra föreningar som effektivt kan engagera och styra cellens egna ”sophanteringssystem” att förstöra rätt protein.

Vad händer på bilden?
Den röda färgen i kolven på bilden kommer från en förening som binder till MYC, ett protein som produceras i för stor mängd i många cancerformer. I bakgrunden arbetar Dr Paul-Steffen Kuhn med att tillverka molekyler vi vill testa.