Invandrarkvinnor uteblir från mammografi

Invandrarkvinnor uteblir från mammografi – dör oftare i bröstcancer

På Dagens Medicin Debatt lyfter BRO idag fram kvinnorna som uteblir från mammografin; Kvinnor med låg utbildning, svag ekonomi eller av utländsk härkomst utgör majoriteten av de drygt 150 000 som aldrig kommer på de allmänna undersökningarna. Eftersom deras cancer upptäcks senare löper de också större risk att avlida i sjukdomen – 30 procent högre risk än svenskfödda med bröstcancer*. I samband med rapporten ställer också BRO krav på åtgärder för att inkludera fler resurssvaga kvinnor i mammografiprogrammet.

Idag kallas alla kvinnor mellan 40-74 år till röntgenundersökning av brösten, mammografi. Sedan mammografiundersökningar infördes i Sverige 1986, har flera stora studier visat att tidig upptäckt är avgörande och idag upptäcks cirka två tredjedelar via mammografi.  Ändå är det 8 procent, fler än 150 000 kvinnor per år, som aldrig deltar. Av dessa är merparten kvinnor från socioekonomiskt utsatta områden där en stor del av befolkningen också har invandrarbakgrund.

I resurssvaga områden och där en stor av befolkningen har en utomnordisk bakgrund, är deltagandet särskilt lågt. Bergsjön i Göteborg är ett  exempel där endast 54 procent av kvinnorna deltar i allmän mammografi. I ett mer resursstarkt område, Sävedalen i Göteborg, var deltagandet 84 procent. Samma mönster återkommer när man jämför områden i Malmö och Stockholm.

Slopad avgift ökar deltagandet
Rapporten visar att avgiften för mammografiundersökningen påverkar deltagandet. Ett tydligt exempel på det är Stockholms Läns Landsting som slopade avgifterna 2012. Störst ökning i deltagande såg man i områden med en hög andel låginkomsttagare och utomnordiskt födda. I Skärholmen ökade deltagandet med 6 procent och Kista-Spånga med 4 procent, jämfört med 3 procent för hela Stockholm.

– Det är inte acceptabelt att vissa grupper hamnar utanför välfärdssystemet. Man ska inte behöva välja mellan att köpa skor till barnen eller värna sin egen hälsa, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i BRO.

Riktad information ger resultat
Försök med riktade informationsinsatser mot områden med lågt deltagande har gett goda resultat. Genom att möta kvinnor på plats, föreläsa och översätta informationsmaterial samt skicka ut påminnelser vid uteblivet besök, ökade deltagandet i Göteborg, Stockholm och Malmö.

– Bristande information och kulturella hinder är ofta skälen till att många utlandsfödda kvinnor uteblir, menar Elizabeth Bergsten Nordström. Genom fler riktade informationsinsatser skulle vi kunna utjämna skillnaderna mer effektivt.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation har sju krav för ett ökat och jämlikt deltagande i mammografiundersökningarna:

Avgiftsfri mammografi för alla.
Mobila mammografienheter – mammografibussar i glesbygdsområden där man har långt till sjukvården.
Obligatorisk påminnelse vid uteblivet besök.
En årlig nationell informationskampanj om vikten av att delta i mammografiscreening.
Individualiserade mammografiundersökningar för kvinnor i högriskgrupper.
Särskilda informationsinsatser för utrikesfödda kvinnor.
Forskning på behovet av mammografi för kvinnor mellan 75 och 80 år.

Sammanställning av siffror från rapporten

Det genomsnittliga deltagandet för den landstingsdrivna mammografin är 82 procent för riket.
Stockholm, Göteborg och Malmö uppvisar något lägre siffror på grund av att det här också finns en omfattande privat organiserad screeningverksamhet.

Deltagandet mellan olika stadsdelar i Sveriges tre största städer varierar kraftigt:
-84 procent och 54 procent i jämförelse mellan Sävedalen/Bergsjön i Göteborg
-83 procent och 58 procent i jämförelse mellan Tygelsjö/Västra Skrävlinge i Malmö
-71 procent och 59 procent i jämförelse mellan Kungsholmen/Skärholmen i Stockholm
50 procent av kvinnorna i Sverige deltar i alla mammografiundersökningar de blir kallade till.
8 procent deltar aldrig, fler än 150 000 kvinnor.
Utomnordiskt födda kvinnor har dubbelt så hög frånvaro som svenskfödda kvinnor.
Utöver härkomst, påverkar också utbildningsnivå inkomst och ålder deltagandet i mammografiscreeningsverksamheten.
Kvinnor mellan 40 och 50 har en högre frånvaro än övriga.

Avgifterna mellan olika landsting i Sverige varierar kraftigt, från mellan 0 – 200 kronor per undersökningstillfälle. Dyrast är Gotland, Kronoberg, Värmland, Västmanland, Gävleborg, Västerbotten och Norrbotten.

*Beiki et al: Breast cancer incidence and case fatality among 4.7 million women in relation to social and ethnic background: a population based cohort study, Breast Cancer Res. 2012

Seminarium och debatt i Almedalen
Måndagen den 29 juni kl 14-15 håller vi en debatt om jämlik bröstcancervård där framträdande onkologer, politiker och representanter från Bröstcancerföreningarna deltar. Läs mer om seminariet!