Uppsala universitet värd för internationellt möte inom translationell medicin

Ett år efter att Sverige anslöt som fullvärdig medlem i den europeiska forskningsinfrastrukturen Eatris står Uppsala universitet värd för det första koordinatormötet att arrangeras utanför högkvarteret i Amsterdam.

I januari 2018 blev Sverige som tolfte land – med nationell nod vid Uppsala universitet – fullvärdig medlem i Eatris (European Infrastructure for Translational Medicine), en europeisk forskningsinfrastruktur för translationell medicin som utgör en helt ny arena för utveckling av medicinska behandlingar och verktyg. Redan 14 månader senare står Uppsala universitet värd för det internationella koordinatormöte, där åtta medlemsländer och högkvarteret i Amsterdam är representerade.
– Mötet ger oss en mycket bra möjlighet att exponera de resurser Sverige besitter inom området, och redan det faktum att högkvarteret väljer att skicka fem delegater bekräftar att vi uppfattas som en mycket attraktiv partner, konstaterar Ulrika Bäckman, nationell koordinator i Eatris Sverige.

Mötet inleds torsdag 14 mars vid Uppsalas Blåsenhus med samtal kring bland annat medlemsländernas olika organisationsstrukturer, fokusområden och insatser för att attrahera rätt användare av de infrastrukturer Eatris erbjuder.
– Vi befinner oss alltjämt i en utvecklingsfas och har mycket att lära av varandra. Förhoppningsvis kan vi lägga grunden till en mer enhetlig arbetsmetodik och därmed underlätta framtida samverkan. Vi hoppas till exempel övertyga de länder som ännu inte installerat en nationell koordinator om rollens betydelse för ansökningar och projekt, säger Ulrika Bäckman.
Dagen i Uppsala omfattar även ett besök vid Testa Center, Sveriges nya testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi, vilket ska bidra till att göra vårt land till en global ledare inom forskning, utveckling och produktion av biofarmaceutiska produkter.

Mötet fortsätter följande dag med ett seminarium i Solna med presentationer av bland andra Anton Ussi, operativ och ekonomisk chef för Eatris, som redogör för de möjligheter infrastrukturen innebär för medlemmarna. Vid seminariet sammanfattar också Mats Larhed, National Director i Eatris Sweden, tillika ordförande i Board of National Directors, sin syn på den första tiden av svenskt engagemang i Eatris.
– Vi har utan tvekan nått långt: allt fler svenska lärosäten väljer att ansluta, vi möter stort intresse bland svenska företag för de resurser Eatris tillhandahåller, och ett första större projekt är redan sjösatt. Vi har även börjat skissa på möjligheterna att i Sverige arrangera ett plattformsmöte med fokus på akademi och företag, men först ska vi genomföra koordinatormötet som jag bedömer har goda förutsättningar att generera stora mervärden, säger Mats Larhed, till vardags professor vid Uppsala universitets institution för läkemedelskemi.

Fakta EATRIS

  • The European Infrastructure for Translational Medicine (Eatris) är ett icke-vinstdrivande, europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (Eric) som omfattar mer än 90 forskningsinstitut i 12 europeiska länder.
  • Eatris fokuserar på att påskynda medicinska upptäckter till klinisk utveckling genom innovativ användning av infrastrukturer och vetenskaplig expertis vid ledande europeiska akademiska forskningscentrum. Eatris verkar inom cell- och genterapi, biomarkörer, imaging och tracing, små molekyler och vaccin.

Mer information  EATRIS / EATRIS Sweden

Läs även: