Innovationspris för cancerdiagnostik

​Sveriges största innovationspris, Skapapriset, har tilldelats den tidigare chalmersdoktoranden Francesco Gatto för hans diagnosmetod för att upptäcka återfall i cancer.


Francesco Gatto

Skapapriset har som syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. Av tre priskategorier gick det mest prestigefyllda, ett pris på 500 000 kr, till Francesco Gatto, tidigare doktorand vid Chalmers (2012–2015).

2017 grundande Francesco Gatto företaget Elypta, ett flerfaldigt prisat life science företag där diagnosmetoden utvecklas, tillsammans med Jens Nielsen, professor på institutionen för biologi och bioteknik. Idag arbetar han på företaget som chief scientific officer.

Med Francesco Gattos diagnosmetod kan man upptäcka cancer i ett tidigt utvecklingsstadium genom analys av biomarkörer i blod- eller urinprover. På så sätt kan man öka sannolikheten för överlevnad hos återfallspatienter och bespara patienter diagnosmetoder som biopsier och röntgenundersökningar.

Skapapriset delades ut under en prisceremoni 14 november 2019. Karl Bergman, vd på Elypta, tog emot priset i Francesco Gattos namn.


Matilda Ernkrans, Karl Bergman, Minoo Ahktarzand, Björn Florman

Juryns motivering:

”Överlevnad vid cancersjukdomar har blivit allt bättre även om denna sjukdom ännu inte är helt besegrad. Man vet att vissa cancerpatienter kan få återfall. En tidig upptäckt kan öka sannolikheten för överlevnad och dessutom spara resurser för samhället. Årets pristagare har utvecklat en diagnostik som genom ett blod- eller urinprov tidigt upptäcker om cancern är på väg tillbaka. Den är skonsamt mot patienten som slipper biopsier och röntgenundersökningar. Under 2020 kommer produkten att lanseras för forskningsapplikationer. Den första produkten avsedd för patienter kommer att vara detektion av njurcancer men testet är mer eller mindre generellt och kommer att utvecklas för andra tumörformer.”

Tidigare i år belönades Francesco Gatto med Karin Markides innovationspris 2019. Det priset fick han för den metod han utvecklat som gör det möjligt att upptäcka cancer på ett tidigare stadium med hjälp av patientens blod eller urin – vilket kan ge en bättre och mer individanpassad behandling.

I september tilldelades Elypta, som är ett spin-off-företag från Chalmers tekniska högskola, Nordic Life Science Award 2019 för dessa diagnosmetoder.

Fakta: Skapariset

  • Skapapriset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer.
  • Skapa är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986.
  • Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, Vinnova, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Läs mer om Skapapriset

Text: Susanne Nilsson Lindh
Foto: Elise Florman och Martina Butorac

Läs mer om Francesco Gatto och Elypta
Innovationspris till ny cancermetod
Prisas för innovativ cancerdiagnostik
Läs mer om Elypta