Ingen hälsoekonomisk bedömning av Darzalex (daratumumab) vid behandling av multipelt myelom

Ingen hälsoekonomisk bedömning av Darzalex (daratumumab) vid behandling av multipelt myelom

Janssen har valt att Darzalex som monoterapi vid behandling av multipelt myelom i senare behandlingslinjer inte längre ska utvärderas i klinikläkemedelsuppdraget. För att TLV ska återuppta utvärderingen av Darzalex i klinikläkemedelsuppdraget krävs att Janssen bidrar i en ny utvärderingsprocess.