Ingen förändring av känd risk för neutropen enterokolit vid behandling med docetaxel enligt PRAC

Ingen förändring av känd risk för neutropen enterokolit vid behandling med docetaxel enligt PRAC

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har konstaterat att det inte finns några tecken på en förändring av den kända risken för neutropen enterokolit vid behandling med cancerläkemedlet docetaxel. Läkare rekommenderas att följa de rekommendationer som finns i aktuell produktinformation.

Neutropen enterokolit är ett allvarligt inflammatoriskt tillstånd som drabbar tarmarna och som kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 cancerpatienter som behandlas med docetaxel. Nyligen har en ökning av antalet rapporterade fall av neutropen enterokolit observerats i Frankrike. Efter bedömning av tillgängliga data om docetaxel har PRAC konstaterat att denna ökning kan bero på en ökad medvetenhet om tillståndet bland vårdpersonal. Sett till frekvensen av rapporterade fall inom hela EU finns det inte något som tyder på en ökning av incidensen av neutropen enterokolit.

Neutropen enterokolit kvarstår som en sällsynt biverkan av docetaxel och kommer även fortsättningsvis att rutinövervakas och följas genom periodiska utvärderingar.

Läkare som förskriver docetaxel rekommenderas att följa de rekommendationer som finns i den aktuella produktinformationen, inklusive de som gäller förebyggande och hantering av neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) som uppkommer hos patienter som drabbas av neutropen enterokolit. Patienter som har frågor om sin behandling med docetaxel bör prata med sin läkare.

Docetaxel används för behandling av flera olika typer av cancer. Läkemedlet utgör ett viktigt alternativ vid cancerbehandling och har visat sig förlänga livet hos patienter med bröst-, prostata- och lungcancer.