Inga ursäkter kvar för att undanhålla pengar från cancervården

Inga ursäkter kvar för att undanhålla pengar från cancervården

Regeringen och SKL har nu förhandlat färdigt om hur den statliga satsningen för att utveckla cancervården ska fördelas. Det är en fortsättning på en satsning som påbörjades 2015. Pengarna kommer nu att betalas ut till regionerna, men det innebär inte att de automatiskt kommer att nå den skånska cancervården.

I Region Skåne är statsbidragen centraliserade, vilket innebär att de betalas ut till regionstyrelsen, som också tar den ekonomiska risken om ett förväntat statsbidrag uteblir. Nämnderna kompenseras istället i förväg genom regionfullmäktiges budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför sedan 2015 tagit emot 55 miljoner om året för detta ändamål. I internbudgeten för 2019 valde dock det borgerliga styret att använda 35 av dessa 55 miljoner till annat än det de var avsedda för, något som Socialdemokraterna varit starkt kritiska mot.

– Styret hävdade först att det inte fanns något statsbidrag. Sedan erkände de att det fanns, men påstod att de inte kunde använda pengarna innan regeringen och SKL förhandlat färdigt, trots att nämnden redan fått dem. Den ursäkten kan de inte använda längre, så nu vi förväntar oss att cancervården får sina pengar, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna har därför lämnat in ett initiativärende inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde på torsdag, där man föreslår att nämnden ska göra en ombudgetering och återställa anslagen till att utveckla cancervården.

– Det är olyckligt att vi måste göra en ombudgetering halvvägs under verksamhetsåret, men de här pengarna behövs faktiskt i cancervården. Det finns också en risk för att staten kräver pengarna tillbaka om vi inte använder dem rätt. Hade styret bara lyssnat på oss från början så hade det här problemet kunnat undvikas, säger Anna-Lena Hogerud (S).

– Vi har sett en fantastisk utveckling inom cancervården sedan den här satsningen började, men nu måste vi orka hålla i tills projektet är klart och arbetsformerna satt sig. Den här ryckigheten där man plötsligt drar undan mer än hälften av pengarna ger inte den långsiktighet som verksamheten behöver, säger Anna-Lena Hogerud (S).