5-årsöverlevnad med immunterapi vid malignt melanom – vad innebär det i klinisk praxis?

Under årets ESMO kommer 5-års uppföljning av Checkmate 67 presenteras. Checkmate 067 är den registreringsgrundande fas-III studien med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY (ipilimumab) som nu nått en milstolpe i form av 5 års uppföljning.
Under denna webbföreläsning kommer Dr. Antonis Valachis presentera dessa data och diskutera vad resultaten kan innebära för patienter med metastaserat melanom. Webinaret kommer även att innehålla falldragningar som syftar till att öppna upp för en diskussion kring vilka patienter som har nytta av behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY.

För mer information och anmälan