Imfinzi visar positiva resultat i 1:a linjen vid behandling av stadium 4 NSCLC

Imfinzi och Imfinzi plus tremelimumab fördröjde sjukdomsprogression i fas III studien POSEIDON vid första linjens behandling av of stadium IV icke småcellig lungcancer.

Läs den engelska pressreleasen här