Idéer från vanliga medborgare kan förbättra tillvaron för de som drabbas av bröstcancer

Idéer från vanliga medborgare kan förbättra tillvaron för de som drabbas av bröstcancer

Idag öppnar idéinsamlingen för initiativet Crowd Ideas. Projektet i Västra Götaland syftar till att låta fler vara med och bidra med innovation för en bättre bröstcancervård och tillvaro för patienter och anhöriga som drabbas. Genom Crowd Ideas hoppas initiativtagarna få in kreativa idéer som ingen annan tänkt på tidigare. På projektets idésida kan alla medborgare bidra med sin idé.

Crowd Ideas är ett samarbete mellan Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän, Novartis, Sahlgrenska Science Park, Chalmers Centre for Healthcare Improvement, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen.

Från och med idag kan vem som helst gå in på idésidan r eller via Bröstcancerföreningens hemsida och bidra med en idé. Innovation som förbättrar själva vården är en del i projektet men projektgruppen vill också öppna upp för andra idéer som rör bröstcancer utanför vården.

Crowd Ideas öppnar upp för alla som har en idé kring vad som kan göra vården eller vardagen för de som drabbas av bröstcancer bättre. När man talar om bröstcancer så talar man ofta bara om vården men frågan om bröstcancer är mycket större än så. Livet med bröstcancer påverkas i stort och det blir en samhällsfråga. Det är det här som är så elegant i det här projektet! Här öppnar vi upp för alla medborgare att påverka och komma in med idéer, säger Rose-Marie Fredriksson från Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän.

– Det här är jättespännande och vi välkomnar idéer från alla håll. Vi ser egentligen inga gränser för vad det är för idéer. Det är viktigt med utveckling så att vi använder våra samhällsresurser på rätt sätt, säger Göran Landberg, professor vid Göteborgs universitet, överläkare inom Sahlgrenska universitetssjukhuset och föreståndare för Wallenberg Centre of Molecular and Translational Medicine.

Tillsammans talade de om sitt engagemang i Crows Ideas under dagens pressmöte på Sahlgrenska Science Park.

Den 15 september är slutdatum för insamlingen. Därefter kommer en projektgrupp att sortera och gruppera alla idéer, för att sedan slussa dem vidare till lämplig aktör inom eller utanför Västra Götaland, där vi hoppas att idén kan utvecklas vidare. Genom att allt som kommer in synliggörs, kan flera aktörer inspireras till att vidareutveckla och skapa värdefulla lösningar.

Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta Rose-Marie Fredrikson från Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän på telefon, 073-941 98 10.

Läs mer och anmäl dina idéer på crowdideasbc.se