Hur radioaktiva atomer kan avslöja cancer redovisas på konferens i Göteborg

Så kallad nuklearmedicinsk diagnostik handlar om att kunna hitta onormala funktioner i kroppens organ. Vid undersökningarna injiceras en substans i kroppen som ”laddats” med en radioaktiv atom, vars strålning sedan fångas upp av en högteknologisk kamera. På så sätt kan forskare och läkare följa substansens färd genom kroppen, se hur den sprids och rör sig, samt hur den påverkar till exempel kroppens sockeromsättning.

Tekniken gör det möjligt att avslöja de platser i kroppen där processen sker i onormal omfattning, vilket är ett tecken på till exempel cancer eller infektion, eller att hitta tecken på nedsatt cirkulation i hjärta och lungor.

Göteborg är på många sätt ledande inom nuklearmedicinsk diagnostik, både när det gäller forskningen vid Göteborgs universitet och i cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den 18 – 22 oktober står Göteborg också värd för den årliga europeiska forskningskonferensen EANM, som samlar 5 000 världsledande forskare inom fältet.

Vid konferensen presenteras bland annat nya rön som visar hur det går att diagnosticera prostatacancer med hjälp nuklearmedicin – något som blir möjligt att göra i det nya Bild och interventionscentrum som byggs på Sahlgrenska och som står klart 2015. Dessutom presenteras en helt ny behandlingsform för prostatacancer som använder den nukleära isotopen Radium-223