Hur kan vi på ett säkert och effektivt sätt hantera biverkningar hos patienter vid immunterapibehandling?

Webinar 13 mars
Hur kan vi på ett säkert och effektivt sätt hantera biverkningar hos patienter vid immunterapibehandling?
Gustav Ullenhag, docent och överläkare, onkologkliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala
Martin Sandelin, disputerad specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Föreläsningen kommer baseras på ett nationellt dokument för biverkningshantering som tagits fram av Martin Sandelin och Gustav Ullenhag. Patientfall kommer presenteras och diskuteras utifrån deras kliniska erfarenheter.

Mer info