HPV-vaccin förebygger analcancer hos män

HPV-vaccinet Gardasil har fått ett positivt utlåtande från kommittén för humanläkemedel (CHMP) som förebyggande behandling av analcancer och förstadier till analcancer. Den nya indikationen grundar sig på resultaten av en studie hos män som visar att Gardasil är effektivt mot förstadier till analcancer som är kopplade till HPV (Humant Papillomvirus) av typerna 6, 11, 16 och 18 (1).

– Även om fler kvinnor drabbas av cancer orsakad av HPV så kan vaccinering av pojkar ha positiva effekter inte bara för de som vaccinerar sig. Om både pojkar och flickor vaccineras blir det möjligt att helt utrota de här virustyperna, säger Cecilia Young, nordisk medicinsk chef, Sanofi Pasteur MSD.

Ett positivt yttrande av CHMP är det sista steget innan EU-kommissionen godkänner försäljning av vaccinet inom indikationen. Detta beslut väntas inom ett par månader.
Gardasil är Europas ledande HPV-vaccin. Hittills har 29 miljoner doser distribuerats i Västeuropa och cirka 144 miljoner doser totalt i världen. Vaccinet ges för närvarande till flickor från nio års ålder som prevention mot cellförändringar (på livmoderhals, vulva och vagina) och livmoderhalscancer orsakade av vissa cancerogena typer av HPV (2,3,4) samt genitala vårtor (kondylom) orsakade av specifika HPV-typer (5).

Om analcancer
I Sverige drabbas omkring 150 personer årligen av analcancer, av dem är en tredjedel män. För omkring en tredjedel av de drabbade är sjukdomen dödlig. Mellan 2008 och 2012 dog 221 personer av analcancer i Sverige.

Totalt beräknas cirka 6 800 personer i Europa drabbas årligen av analcancer, varav cirka 75-80 procent kan kopplas till HPV-typerna 16 och 18 (6,7,8). Enligt befolkningsbaserade studier är analcancer vanligare hos kvinnor än hos män, fler än 60 procent av fallen ses hos kvinnor (6).

Förekomsten av analcancer har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna, både bland män och kvinnor. Det gäller industriländer i allmänhet och Europa i synnerhet (8).

För mer information kontakta:
Tobias Cassel, presschef, Sanofi Pasteur MSD, tel +46 768 10 01 92

Referenser
(1)  Scholefield JH, Castle MT, Watson NF. Malignant transformation of high grade anal intraepithelial neoplasia. Br J Surg 2005;92:1133-6.

(2)  Brotherton JML et al. Early effect of the HPV vaccination programme on cervical abnormalities in Victoria, Australia: an ecological study. Lancet 2011;377:2085-92.

(3)  Read TRh et al. The near disappearance of genital warts in young women 4 years after commencing a national human papillomavirus (HPV) vaccination programme. Sex Transm Infect 2011; 87: 544-547.

(4)  Markowitz LE et al. Reduction in Human Papillomavirus (HPV) Prevalence Among Young Women Following HPV Vaccine Introduction in the United States, National Health and Nutrition Examination Surveys, 2003–2010. J Infect Dis, 2013; 208[3]: 385-393.

(5)  Gardasil SmPC, April 2014.

(6)  Forman D, de Martel C, Lacey CJ, Soerjomataram I, Lortet-Tieulent J, Bruni L, et al. Global burden of human papillomavirus and related diseases. Vaccine 2012;30 Suppl 5:F12-23.

(7)  de Martel C, Ferlay J, Franceschi S, Vignat J, Bray F, Forman D, et al. Global burden of cancers attributable to infections in 2008: a review and synthetic analysis. Lancet Oncol 2012;13(6):607-15.

(8)  De Vuyst H, Clifford GM, Nascimento MC, Madeleine MM, Franceschi S. Prevalence and type distribution of human papillomavirus in carcinoma and intraepithelial neoplasia of the vulva, vagina and anus: a meta-analysis. Int J Cancer 2009;124(7):1626-36.