Svenska kvinnor drabbas fortfarande av HPV-relaterad gyncancer i onödan

I Sverige drabbas 550 kvinnor årligen av livmoderhalscancer och ytterligare nära 32 000 kvinnor får veta att de har cellförändringar, d.v.s. förstadium till cancer. Det är ett svårt besked som kräver nya undersökningar och ibland operation.

Insjuknandet i livmoderhalscancer ökar dessutom i Sverige för första gången på flera decennier, enligt den senaste cancerfondsrapporten. Sjukdomen är förknippad med smärta, blödningar och ibland ofrivillig barnlöshet.

– Det är oerhört frustrerande att insjuknandet i livmoderhalscancer ökar. Det är helt avgörande att kvinnor i Sverige får tillgång till såväl brett skydd i vaccinationsprogrammet som screening. Det handlar om att rädda liv och att skydda kvinnor mot onödigt lidande, säger Birgitta Wikman Erlandson, chef för vacciner på MSD.

Trots screening för tidig upptäckt och tillgång till vaccin är livmoderhalscancer fortfarande den näst vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland unga kvinnor (15-44 år) i Europa. Varje år får 33 500 Europeiska kvinnor diagnosen livmoderhalscancer, och 15 000 avlider till följd av sjukdomen.

Medvetenhet är nyckeln

Den 16, 17 och 18 april arrangerar Nätverket mot gynekologisk cancer ”Gyncancerdagarna” i Stockholm, Linköping och Malmö för att sprida kunskap och öka medvetenheten om gynekologisk cancer. MSD uppmärksammar Gyncancerdagarna på flera sätt tillsammans med våra medarbetare och tillsammans med Nätverket mot gynekologisk cancer och en rad andra aktörer för att lyfta fram de risker HPV-viruset medför för kvinnor och hur de kan förebyggas.

MSD har en 100-årig historia av att framgångsrikt upptäcka, utveckla, producera och distribuera vaccin och har bidragit till att minska förekomsten av numera mycket ovanliga sjukdomar som mässling och påssjuka men även sjukdomar man historiskt inte trodde var möjliga att förebygga som livmoderhalscancer och bältros.