HPV möjlig orsak till prostatacancer

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen i världen. Ändå har väldigt lite forskning gjorts på kopplingen mellan prostatacancer och HPV (humant papillomvirus). De exakta mekanismerna för utvecklingen av cancer i prostatakörteln är inte väldokumenterade i dagsläget, men Neha Singh, forskare vid Högskolan i Skövde, presenterar nu en banbrytande studie som kopplar prostatacancer till HPV.

– Den kliniska delen av min forskning genomfördes i Indien och visar att 41 procent av män med prostatacancer också är smittade med HPV, förmodligen fick de viruset redan när de var unga och sexuellt aktiva. Viruset drabbar sedan vävnaden och prostatacancer utvecklas 15-20 år senare, på ett liknande sätt som livmoderhalscancer utvecklas hos kvinnor, säger Neha Singh.

Neha Singh har lång forskningsbakgrund inom livmoderhalscancer och dess koppling till HPV. Och även om resultatet i denna studie pekar i en riktning så finns det andra studier som hävdar det motsatta, så mer forskning behövs för att klargöra resultaten. Därför planerar Neha Singh nu att utöka sin kliniska forskning till svenska män.

– Jag är väldigt intresseread av att genomföra en ny studie, denna gång med fokus på svenska män, eftersom prostatacancer är en sjukdom som ökar i Sverige. Jag är mitt uppe i diskussioner om ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att fortsätta forskningen, säger Neha Singh.

Om resultaten av Neha Singhs forskning fortsätter att koppla HPV till prostatacancer, finns det hopp om att män faktiskt kan vaccineras med HPV-vaccin i tidiga år på samma sätt som unga flickor idag vaccineras för att förebygga livmoderhalscancer.

Neha Singh

För mer information, kontakta:
Neha Singh, Institutionen för Biovetenskap, E-mail neha.singh@his.se, Tfn 0500-44 86 66