Hoppfulla framgångar presenteras på Europas största blodcancerkongress

Varannan minut, dygnet runt, får tre personer någonstans i världen beskedet att de har drabbats av blodcancer. Men forskningen går framåt och allt fler sjukdomar blir behandlingsbara medan vissa rentav håller på att bli botbara.

Den 12 – 15 juni samlas tusentals hematologer i Milano för att delta vid Europas viktigaste möte inom blodsjukdomar, 19th European Hematology Association Congress.

I vanlig ordning presenteras ett flertal abstracts om produkter från Novartis Oncology, dels om godkända läkemedel som nu testas mot nya sjukdomar eller i nya kombinationer, dels lovande experimentläkemedel och långtidsuppföljningar.

Nedan följer ett urval:

Ruxolitinib: En så kallad JAK-hämmare, marknadsförd under namnet Jakavi, som för ett par år sedan blev det första läkemedlet som godkändes för behandling av myelofibros. Nu testas Jakavi mot en besläktad blodcancerform, polycytemia vera, i fall där patienten inte tål standardbehandlingen eller där resistens har gjort behandlingen overksam.
Results of a prospective, randomized, open-label Phase III study of ruxolitinib in polycythemia vera patients resistant to or intolerant of hydroxyurea: the RESPONSE trial (EHA oral presentation, abstract #LB-2436; 14 juni, kl. 14:00)

Panobinostat: Med omkring 600 drabbade per år är myelom en av de allra vanligaste blodcancerformerna i Sverige. Sjukdomen kan kontrolleras med behandling, men så småningom får de flesta patienter återfall samtidigt som standardbehandlingen successivt upphör att verka. Panobinostat är en så kallad pan-DAC-hämmare som i fas III prövas i tillägg till standardbehandling.
PANORAMA 1: A randomized, double-blind, Phase III study of panobinostat or placebo plus bortezomib and dexamethasone in relapsed or relapsed and refractory multiple myeloma(EHA oral presentation, abstract #S641; 14 juni, kl. 8:00)

Nilotinib: En femårsuppföljning där patienter med kronisk myeloisk leukemi behandlas med antingen första eller andra generationens tyrosinkinashämmare, Glivec (imatinib) eller Tasigna (nilotinib).
ENESTnd 5-year update: Long-term outcomes of patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase treated with frontline nilotinib vs imatinib (EHA oral presentation, abstract #S677; 14 juni, kl. 8:15)

Nilotinib: En treårsuppföljning som visar att patienter som, efter långtidsbehandling med Glivec (imatinib) uppnår MRD (Minimal Residual Disease), det vill säga minimal kvarvarande sjukdom, uppnår ännu snabbare och djupare molekylärt svar om de byter till andra generationens tyrosinkinashämmare, Tasigna (nilotinib).
Effect of continued imatinib in patients with detectable BCR-ABL after ≥ 2 years on study on deep molecular responses (MR): 36-month update from ENESTcmr (EHA oral presentation, abstract #S1361; 15 juni, kl. 10:45)

Ruxolitinib: JAK-hämmaren Jakavi i kombination med panobinostat, en deacetylashämmare, prövas i fas Ib för behandling av myelofibros.Phase Ib, dose-finding study of ruxolitinib plus panobinostat in patients with myelofibrosis (EHA abstract #P410; 13 juni, kl. 17:45)

Deferasirox: Nya data om kelering för att minska hälsvådligt järnöverskott hos transfusionsberoende patienter.
Deferasirox–deferoxamine combination therapy reduces cardiac iron with rapid liver iron removal after 24 months in patients with severe transfusional iron overload (HYPERION) (EHA abstract #S661; 14 juni, kl. 8:00)

Abstracts finns på EHA:s abstract-webb. Skriv abstractnumret (det som står efter #) i sökrutan, klicka på Show details. Sök därefter upp önskat abstract samt klicka på View abstract.