Hopp om lösning för tidigare obotlig njurcancer

Forskare kan vara på gång att hitta ett potentiellt botemedel för metastatisk njurcancer, en typ av cancer som idag är helt obotlig. En första klinisk studie på människor planeras i början av 2015 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utvecklat den första behandlingen i världen med potential att utrota njurcancercellerna och därmed bota patienten. Idén föddes när Börje Haraldsson, läkare och professor på avdelningen för njurmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, behandlade ett patientpar som av misstag hade fått i sig toppig giftskivling. Svampen hade orsakat njursvikt hos patienterna och den enda möjliga behandlingen för dem var dialys.

Börje Haraldssons forskargrupp vidareutvecklade idén om att det verksamma ämnet i svampen, orellanin, kanske även kunde angripa njurcancerceller. En förstudie på mänskliga celler i odling och råttor som var bärare av tumörer, visade att så var fallet.
– Dock avråder vi bestämt ifrån att personer med njurcancer själva går ut och plockar svamp och äter. Även om svamparna innehåller orellanin så innehåller de även andra ämnen med okända effekter. Det är också omöjligt att veta vilka doser som uppnås. Risken är stor att man hamnar i dialys och fortfarande har kvar sin cancer, säger Börje Haraldsson.

Idag finns ingen botande behandling för metastatisk njurcancer. Det innebär att prognosen oftast är väldigt dyster, då hälften av dem som får diagnosen lever kortare tid än ett år. Den behandling som erbjuds idag är till för att bromsa tumörens tillväxt. Ytterligare en experimentell studie ska genomföras under våren och då tidigare studier haft mycket lovande resultat hoppas Börje Haraldsson kunna inleda en klinisk studie på människor i början av nästa år.
– Behandling skulle dock innebära ett dialysberoende för patienten. Om patienten sedan är fri från cancer under tre år kan det bli aktuellt med njurtransplantation. För alla är inte transplantation det bästa alternativet. Det finns patienter som får ett bättre och längre liv med fortsatt dialysbehandling, säger han.

Faktaruta njurcancer
Njurcancer drabbar idag omkring 1 000 personer i Sverige varje år. Hos 700 av dessa finns cancern bara i njuren vid diagnostillfället. I dessa fall opereras patienten och en del av eller hela njuren tas bort. Lite drygt hälften av dessa patienter blir helt botade av den kirurgiska åtgärden. I övriga fall har cancern spridits sig till andra organ, det vill säga, att det finns metastaser i exempelvis lunga eller benmärg. Hälften av de patienter som har cancer utanför njurarna lever kortare tid än ett år.

Kontaktperson:
Börje Haraldsson, läkare och professor vid njurmedicin och avdelningen för klinisk och molekylär medicin, mobil: 0705-238700.