Han får Bröstcancer-Sveriges finaste utmärkelse

Han får Bröstcancer-Sveriges finaste utmärkelse
samuel-rotstein
Samuel Rotstein, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, tar emot BRO:s Utmärkelse av Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. FOTO: Björn Leijon

BRO:s Utmärkelse 2016 tilldelas Samuel Rotstein, överläkare och bröstcancerspecialist vid Karolinska Universitetssjukhuset. Med en kombination av enastående yrkesskicklighet och stort personligt engagemang har han i många år stått på de bröstcancersjuka kvinnornas sida mot omorganisationer i vården som inte gagnar patienterna.

Nu uppmärksammas han av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, för sitt rakryggade och respektfulla arbete för det ökande antalet bröstcancersjuka kvinnor i Stockholm.

– Det är en stor ära för mig att få motta det här erkännandet. Inget kan vara finare än att få uppskattning av patienternas egen organisation, säger Samuel Rotstein.

Utmärkelsen delas ut idag vid en ceremoni på Hotell Clarion Sign i centrala Stockholm.

Samuel Rotstein får BRO:s Utmärkelse 2016, som delas ut i samarbete med AstraZeneca, för ”sin stora kompetens, sitt förtroendeingivande sätt, sin förmåga att alltid lyssna på patienterna och för sitt engagemang i frågor som rör förändringar i bröstcancervården”.
I motiveringen betonas också bredden i Samuel Rotsteins åtaganden, ”alltifrån föreläsningar för att sprida kunskap till patienter och anhöriga till sitt mångåriga arbete med att bygga upp och leda den uppskattade, men nu sorgligen nedlagda, bröstmottagningen vid Danderyds sjukhus.”

Samuel Rotstein anser att dagens bröstcancervård är underdimensionerad med tanke på en växande befolkning och allt fler fall av bröstcancer. Nya och intensivare behandlingsmöjligheter i kombination med förbättrad diagnostik har också successivt ökat överlevnaden, något som innebär att fler patienter får möjlighet till olika former av bröstrekonstruktion och även behöver adekvat rehabilitering.

– Det här är framgångar som ökat behovet av diagnostiska undersökningar, behandlings- och symtomkontroll och innebär en stor ökad belastning på hela vårdkedjan, säger Samuel Rotstein. Tack och lov pågår ett omfattande förbättringsarbete, men än så länge är jag rädd att patienternas möjligheter att få sina besvär utredda har försämrats.

Den pressade situationen påverkar också cancerläkarnas möjligheter att i lugn och ro föra viktiga och förtroliga samtal med patienterna, något som ligger Samuel Rotstein varmt om hjärtat.

– En av många angelägna uppgifter är att se till att patienter i svåra situationer inte känner sig övergivna utan kan vara trygga med att vi gör allt för att underlätta och förbättra. Tyvärr kan detta bli lidande i en pressad vårdvardag, säger han.

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, tycker att det är viktigt att uppmärksamma en av Sveriges främsta bröstonkologer som under lång tid outtröttligt engagerat sig för bröstcancersjuka kvinnor, såväl medicinskt som psykologiskt.

– Det är en mycket värdig mottagare av BRO:s Utmärkelse 2016, säger hon. Sam Rotstein står på patienternas sida och väjer inte för att höja rösten mot omorganisationer i vården som inte gagnar patienterna. Utöver att vara en skicklig och omtyckt bröstcancerspecialist har han också generöst bjudit på sin gedigna erfarenhet under uppskattade föreläsningskvällar. Det är viktigt för många kvinnor som behöver kunskap, men också uppmuntran och hopp.