Gyncancerdagen idag 13 april

Vad kan vi själva och forskningen göra för att skydda oss mot gynekologisk cancer? Det är en av frågorna som kommer att diskuteras när Nätverket mot gynekologisk cancer bjuder in till ett öppet seminarium för allmänhet, vårdpersonal och experter. Kvällen erbjuder ett tillfälle att lyssna på när landets främsta experter inom cancer diskuterar cancerprevention och cancerbehandling.

Gyncancerdagen Stockholm 2015

Plats: Södra teatern, Mosebacke Torg 1, Stockholm
Dag & tid:
måndagen den 13 april klockan 17.00-20.00

Gyncancerdagen arrangeras även i Umeå 14 april, Malmö 15 april och Göteborg 16 april. Se mer info på www.gyncancer.se

Program 13 april

Presentation av Nätverket mot gynekologisk cancer
Barbro Sjölander, ordförande

HPV-vaccination: För vem, hur och varför?

Miriam Elfström, PhD vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Behandling av gynekologisk cancer – vad händer?
Ulrika Joneborg, läkare, forskarstuderande, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset

Hur kan du minska din risk att få cancer?
Lena Dillner, överläkare, Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset

HPV-screening i Stockholm
Sven Törnberg, överläkare, docent, Verksamhetsutvecklare screening, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Heta stolen: Vi frågar politiker om HPV-screening i Stockholm
Ella Bohlin
, (KD) landstingsråd i Stockholms län med ansvar för bland annat cancersjukvård

Paus med kaffe/te och wraps

Äggstockscancer – ett namn, flera sjukdomar
Jenny-Maria Jönsson, ST-läkare, doktorand, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

PARP-hämmare vid behandling av ärftlig äggstockscancer
Tomas Helleday, professor, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

Gynekologisk cancer och fertilitetsbevarande möjligheter
Kenny Rodriguez-Wallberg, överläkare, docent, Reproduktionsmedicin Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset

Att använda immunförsvaret för behandling mot cancer
Jonas Mattsson, överläkare, docent vid Centrum för allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset

Summering och frågor till panelen

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris delas ut.

Gyncancerdagen avslutas

Varmt välkommen!

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla, men föranmälan krävs.

Anmälan Stockholm