Gratis mammografi

Gratis mammografi – ett steg mot jämlik bröstcancervård

Gratis mammografi är ett av de krav som BRO framförde i årets Mammografirapport. Nu ser det ut att bli verklighet. Under torsdagen presenterade vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson gratis mammografi som en av satsningarna på kvinnohälsa och som kommer att ingå i regeringens budgetproposition under hösten. Gratis mammografi planeras att införas sommaren 2016.

I BROs mammografirapport avslöjades att 8 procent eller fler än 150 000 kvinnor aldrig går på mammografi. Bland dessa är kvinnor från socioekonomiskt svaga områden överrepresenterade.

För att minska tröskeln till att regelbunden bröstundersökning och tidigt upptäcka eventuella förändringar, föreslår BRO att avgiften för mammografi tas bort över hela landet. När Stockholm slopade avgiften 2012 konstaterade man en ökning med 3 procent i hela Stockholm medan ökningen i förorten i det socioekonomiskt svaga Skärholmen var dubbelt så stor – 6 procent.

I rapporten ser man även en stor skillnad i deltagande när man jämför fattigare och rikare stadsdelar som exempelvis det socioekonomiskt utsatta Bergsjön i Göteborg med 54 procent mammografideltagande mot det välbeställda Sävedalen 84 procent deltagande.

Att göra mammografin avgiftsfri är ett sätt att sänka tröskeln för de kvinnnor som idag väljer bort regelbunden undersökning av brösten, menar Rose-Marie Fredrikson, ordförande i Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg.

-Detta är det första steget mot en jämlik bästa tillgängliga bröstcancervård. Vi ser genom vårt arbete här i Göteborg att kvinnor som lever på marginalen inte prioriterar sin hälsa. En hundralapp kan vara avgörande när man måste välja mellan att köpa skor till barnen eller låta undersöka brösten.

-I vår rapport framkommer också att kvinnor med utomnordisk bakgrund uteblir mer än dubbelt så ofta från mammografin och har också högre dödlighet i bröstcancer än svenskfödda. Den här satsning är ett viktigt steg mot ett ökat deltagande i de områden där vi ser ett lågt deltagande idag och därmed också ökad chans till tidig upptäckt och överlevnad i bröstcancer, avslutar Rose-Marie Fredrikson.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 500 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.se