Gratis cellprov ökade inte deltagandet

Gratis cellprov ökade inte deltagandet

2013 erbjöds 1562 kvinnor gratis gynekologisk cellprovskontroll i tre socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg. En ny studie från Sahlgrenska akademin, Närhälsan och Regionalt cancercenter Väst visar nu att dessa kvinnor inte deltog i högre grad än den grupp som erbjöds screening med den vanliga avgiften.

Att inte delta regelbundet i gynekologisk cellprovskontroll är den enskilt största riskfaktorn i Sverige för att insjukna och dö i livmoderhalscancer.

1562 kvinnor i Göteborgsområdena Angered, Bergsjön och Biskopsgården inbjöds till gratis cellprovskontroll 2013 och deras deltagande har nu jämförts med lika många kvinnor som erbjöds screening till den vanliga avgiften på 100 kronor.

Resultaten, som publiceras i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PLoS One, visar att 37 procent av den slumpmässigt framtagna gratisgruppen deltog, jämfört med 39 procent av dem som fick betala. Den lilla skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

– Vi blev faktiskt förvånade över resultatet. Vi trodde själva att gratis cellprov skulle öka deltagandet, framför allt i dessa socioekonomiskt utsatta områden som har ett lägre deltagande än övriga delar av staden, säger Emilia Alfonzo, gynekolog och en av forskarna bakom studien.

Forskarna undersökte också om det var någon skillnad om man deltog för första gången, om man hade uteblivit tidigare eller beroende på hur gammal man var, men inget av detta hade betydelse.

– Detta resultat bör inte användas som argument för att höja avgifter eller införa avgifter där det tidigare varit gratis, understryker Björn Strander, huvudansvarig för studien.

– Man ska komma ihåg att avgiften är låg och en högre avgift kan mycket väl vara avskräckande. Men resultatet lär oss att pengar som kan användas för att avskaffa denna låga avgift kanske kan användas bättre. Att underlätta för kvinnor att delta i cellprovskontroll är viktigt och det finns andra åtgärder som har bevisat bra effekt, säger Björn Strander.

Åtgärder som visat sig effektiva för att öka deltagandet är exempelvis förbokade tider som är lätta att boka om, årliga påminnelser eller telefonkontakt med en barnmorska till dem som uteblir samt att skicka hem ett erbjudande om självtest till kvinnor som uteblivit under lång tid.

Fakta om deltagande i cellprovskontroll
I Göteborgs kommun deltog 47 procent av kvinnorna inom 90 dagar efter att de hade fått inbjudan (2015). I Västra Götaland-regionen (VGR) deltog 67 procent och riksgenomsnittet är 55 procent. Ytterligare kvinnor deltar senare, bland annat efter påminnelse, och andelen kvinnor som har tagit prov under det rekommenderade intervallet (tre eller fem år beroende på ålder) är 89 procent i VGR och riksgenomsnittet ligger på 81 procent.

Artikeln Effect of fee on cervical cancer screening attendance – ScreenFee, a Swedish population-based randomised trial publicerades i PLoS One den 17 mars.

Kontakt :

Emilia Alfonzo, forskare vid Sahlgrenska akademin
0739-672020
emilia.alfonzo@vgregion.se

Björn Strander, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt vid Regionalt cancercentrum Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0704-97 22 26
bjorn.strander@rccvast.se