Gotländska bröstcancerpatienter får sämre vård

Gotland har en ovanligt hög andel cancerpatienter som tvingas göra om bröstcanceroperationen, eftersom lasarettet inte har någon metod för att se hur allvarlig tumören är under pågående operation. Men patienterna borde informeras så att de kan välja att opereras någon annan stans, anser Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation.Hör Elizabeth Bergsten Nordström kommentera bröstcancerpatienternas ojämlika behandling utifrån var någonstans de bor.

Lyssna på inslaget om olika vård av bröstcancerpatienter