Global manifestation mot en av de tuffaste cancerformerna som finns

Global manifestation mot en av de tuffaste cancerformerna som finns

Den 15 november är det Världspankreascancerdagen! Fler än 70 organisationer i 30 länder går samman i en stor världsomspännande manifestation för att visa på det akuta behovet av tidig upptäckt och mer forskning om pankreascancer (cancer i bukspottkörteln). Cancerföreningen Palema bjuder in till vetenskapliga seminarier i Stockholm och Lund. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa hopp!

Pankreascancer är nu nummer tre av cancerdödarna. Det är den enda cancersjukdom där dödligheten ökar. Om inget genombrott görs kommer den att vara nummer två om ett par år. Pankreascancer utgör tre procent av alla cancerfall, men det dör fler människor av pankreascancer än exempelvis av bröstcancer. Av de 1217 personerna som fick diagnos 2016 bedöms bara 5,8% ha en chans att leva efter tio år.* om inga nya behandlingsmetoder når genombrott. Det beror till stor del på att anslagen till forskning inom pankreascancer-området har släpat efter tex med bröstcancer. Det här är inte bara statistik. Det är människor, familjer, vänner och kollegor som drabbas.

Fler liv går att rädda med en ökad medvetenhet om tidiga symptom och en bättre organiserad vård för tidig upptäckt och behandling. Kampen mot pankreascancer måste föras på flera plan. Ökad kunskap genom mer forskning är nödvändig.

– Symptomen och riskerna för pankreascancer är vaga och dåligt kända. Därför är det så viktigt att lära sig varningstecknen. Initiativ som Världspankreascancerdagen ger oss möjligheten att skapa medvetenhet om situationen och symptomen och kraftsamla för bättre resultat och minskad dödlighet, säger Carl M Hamilton, ordförande för Cancerföreningen PALEMA.

Maria Laurén fick diagnosen pankreascancer 2014, 47 år gammal.

– Jag sökte läkare eftersom jag hade ont i magen och feber. De tog prover och skickade mig vidare på röntgen. Tumören var ett bifynd på röntgen. När läkaren ringde och sa kan du komma hit och ta med en anhörig. Då förstod jag att det inte var ett bra besked jag skulle få.

Drygt en månad senare opererades hon. De tog bort halva hennes bukspottkörtel, hela mjälten, hela magsäcken och 55 lymfkörtlar varav det fanns spridning i 4.

– Jag drabbades av många komplikationer och sövdes ner i respirator två gånger på intensivvården. Det tog fyra månader innan jag fick komma hem, säger Maria.

Idag jobbar Maria 50 procent och ser på livet på ett nytt sätt.

– Jag tar det lugnare nu och tycker att vissa saker inte är viktiga längre medan andra är mycket viktigare, barnbarnen till exempel.

PALEMA bjuder in till två seminarier på Världspankreascancerdagen.

I Stockholm och i Lund presenterar expertis från forskning, kirurgi, onkologi och omvårdnad både framsteg, tillgängliga behandlingar och vad som är på gång.

Välkommen att delta!

Mer information finns på webbplatsen https://palema.org/world-pancreatic-cancer-day/ och på Facebook https://www.facebook.com/palemacancer/

Kontakt 

Carl M Hamilton, Ordförande Cancerföreningen PALEMA

ordforande@palema.org

073-330 01 000

Världspankreascancerdagen, WPCD, (http://www.worldpancreaticcancerday.org) syftar till att öka medvetenheten om pankreascancer och de drabbades situation. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa hopp om förbättringar för drabbade och anhöriga både vad gäller behandling, tidig upptäckt och möjlighet till emotionellt stöd.

*(Källa: Cancer i siffror 2018, Cancerfonden och Socialstyrelsen https://static-files.cancerfonden.se/NY_Cancer%20i%20siffror%202018.pdf)