Ny effekt visad för Giotrif vid lungcancer

För patienter med spridd skivepitelcancer tar det längre tid innan sjukdomen förvärras om de behandlas med Giotrif jämfört med Tarceva, dessutom förlängs överlevnaden och patienternas livskvalitet upplevs högre. Detta enligt en studie som presenterades vid den europeiska lungcancerkongressen i Wien den 27 september.

Omkring 85 procent av all lungcancer är icke-småcellig lungcancer. Av dessa är runt 30 procent så kallad skivepitelcancer som utvecklas i bronkerna. Prognosen är dålig och medianöverlevnaden är runt ett år hos de patienter där sjukdomen hunnit sprida sig.

I fas III-studien LUX-Lung 8 fick patienter med tidigare behandlad avancerad skivepitelcancer antingen Giotrif (afatinib) eller Tarceva (erlotinib). Resultaten visar att överlevnaden hos dem som fick Giotrif förlängdes med 18 procent. I denna patientgrupp fördröjdes även tiden innan sjukdomen förvärrades med 19 procent. Patienterna upplevde också högre livskvalitet liksom lindring av vissa symtom. Resultaten är publicerade i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet (1,2).

Giotrif är sedan tidigare godkänt för behandling av icke-småcellig lungcancer hos patienter med en specifik genetisk förändring (EGFR-mutation).

Resultaten från LUX-Lung 8-studien visar att behandlingen har effekt även på patienter med spridd skivepitelcancer utan någon EGFR-mutation. En ansökan om godkännande av Giotrif för behandling även av denna grupp patienter granskas för närvarande både av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och dess amerikanska motsvarighet (FDA).

Giotrif är ett så kallat målstyrt cancerläkemedel som verkar genom att blockera den så kallade ErbB-familjen, en grupp proteiner som främjar cancercellers tillväxt. Giotrif binder sig irreversibelt, det vill säga att det binder till sitt målprotein permanent, vilket antas leda till en mer bestående behandlingseffekt.

Referenser:

Soria et al. Afatinib versus erlotinib as second-line treatment of patients with advanced squamous cell carcinoma of the lung (LUX-Lung 8): an open-label randomised controlled phase 3 trial. The Lancet Oncology 2015;DOI:10.1016/S1470-2045(15)00006-6
Popat et al.Second-line afatinib vs erlotinib in patients with advanced squamous cell carcinoma (SCC) of the lung: patient-reported outcome (PRO) data from the global LUX-Lung 8 (LL8) Phase III trial.Presented at the European Cancer Congress, 25-29 September 2015, Vienna, Austria.