Genterapi lär oss om immunsystemet

De senaste åren har framgångarna inom genterapi varit stora och behandlingsmetoden vinner mark samtidigt som den ger oss en allt djupare förståelse för immunsystemets utveckling och funktioner. Vid en konferens på Karolinska Institutet berörs det allra senaste inom immunologin.

Konferensen ”Frontiers in immunology – from molecules to disease”
Tid och plats: 12 – 14 juni 2014, Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet Campus Solna

En av dem som kommer till konferensen är nobelpristagaren David Baltimore från California Institute of Technology, USA. Hans forskning har betytt mycket för förståelsen av retrovirus som till exempel hiv-viruset och för kunskapen om molekylärbiologin bakom ett immunsvar. Under konferensen på Karolinska Institutet talar han om blodstamceller och så kallat mikroRNA. MikroRNA är RNA-molekyler som inte kodar för protein utan istället bidrar till regleringen av gener.

David Baltimore forskar också om genterapi, ett hett område som en stor del av konferensen kommer att handla om. Idag används benmärgstransplantation som behandling vid till exempel cancer och vid medfödda immunologiska sjukdomar. Det innebär att patientens immunförsvar ersätts med immunceller från en donator.

– Vi är skickliga på benmärgstransplantation i Sverige, men om man inte hittar en perfekt match mellan donator och patient har metoden hög dödlighet. Sedan år 2000 har man på några ställen i världen börjat behandla barn med svåra immunsjukdomar med genterapi istället och det är en behandling som har otroliga möjligheter, säger Lisa Westerberg, forskare vid Karolinska Institutet och en av arrangörerna till konferensen.

Vid genterapi tas patientens egna celler ut och behandlas genetiskt utanför kroppen. Till exempel kan en gen som saknas läggas till i cellerna som sedan sätts tillbaka in i kroppen. Idag har omkring ett 30-tal patienter behandlats med genterapi vid fyra centrum i världen. Alla dessa centrum finns representerade bland talarna på konferensen. Bland annat kommer Alain Fischer från Necker Hospital, Paris, en av pionjärerna bakom metoden. Behandlingarna har inneburit att forskningen kring immunsystemet har tagit ett jättekliv framåt. Bland annat har kunskapen om hur immunsystemet utvecklas och hur vi försvarar oss mot bakterier och virus vuxit. Detta bygger en bas som kan användas i forskning och behandling av flera immunrelaterade sjukdomar som cancer, reumatism och allergi.

Flera olika aspekter inom immunologins grundforskning kommer upp under konferensen och flera föreläsningar berör antikroppar som försvar mot sjukdom. En av dem hålls av Tasuku Honjo från Kyoto University, Japan, som har studerat antikroppsproduktion i immunsystemets B-celler. Han har upptäckt ett protein som är helt nödvändigt för att skapa ett immunologiskt minne, det vill säga förbättra immunförsvaret mellan infektioner.

I en föreläsning av Fred Alt, Harvard Medical School, Boston, USA, finns det också chans att lära sig mer om B-celler och de molekylära processer som ger upphov till cancerformerna lymfom och leukemi.

Programmet och mer information finns här: http://immunology2014.se/

För frågor, kontakta:

Lisa Westerberg, forskare (Assistant professor)
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Tel 08-524 868 33 eller 076-027 30 12
E-post: Lisa.Westerberg@ki.se