GE Healthcare och Karolinska Universitetssjukhuset rustar upp för att förbättra cancervården

GE Healthcare har tecknat ett av de största och mest kompletta avtalet för cyklotron- och radiokemisystem i världen med Stockholms läns landsting och Karolinska Universitetssjukhuset. GE Healthcare kommer att bygga ett komplett anläggningscenter för PET-spårämnesproduktion åt Karolinska, som kommer att uppnå tre till fyra gånger högre produktionskapacitet jämfört med idag. PET-spårämnen är ett grundläggande element i PET-kameraundersökning som oftast används för diagnos och bedömning av cancer. Det nya centret kommer även att stödja utvecklingen av nya spårämnen.

Produktionsanläggningen kommer att ge läkare och patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset en enkel och snabb tillgång till alla vanliga PET-spårämnen som används i klinisk praxis. Det huvudsakliga användningsområdet är cancerbehandling. Genom att injicera en liten mängd av PET-spårämnet i patienten följt av en PET-kameraundersökning kan potentiella “hot spots” avslöjas. Det betyder att kliniker kan få information om var i patientens kropp den metaboliska aktiviteten sker som är cancerassocierad.

”Den större tillgängligheten av PET-teknologi och dess fördelar för tidig diagnos och stadieindelning av sjukdomar har ökat intresset och efterfrågan på nya PET-spårämnen. Vi är på väg in i en ny era av molekylärmedicin med inriktade spårämnen för specifika sjukdomar och individanpassade behandlingsmetoder. Det nya centret på Karolinska kommer att hjälpa sjukhuset att förbättra patientvården”, säger Karl Blight, General Manager, GE Healthcare, Norra Europa.

Förutom cancer, kan spårämnen användas vid kartläggning och behandling av kardiovaskulära och neurologiska sjukdomar, vilka har en allt viktigare roll i Alzheimers-, demens- och hjärnforskning.

Karolinska kommer att också få tekniska utbildning och resurser för gemensamma innovationsprojekt. Kontraktet täcker leverans, installation och kvalitetssäkring av utrustningen, garanti och servicekontrakt på tre år, med en möjlighet att förlängas med ytterligare två tvåårsperioder.