Gastrointestinala biverkningar vid onkologisk immunterapi

Hantering av gastrointestinala biverkningar vid onkologisk immunterapi
– från teori till praktik
5 december 12:00 – 12:45

Under detta webinar kommer gastroenterolog Erik Hertervig belysa varför patienter kan få gastroenterologiska biverkningar av onkologisk immunterapi och hur dessa kan hanteras. Erik Hertervig är specialist i gastroenterologi och invärtesmedicin. Han har ett starkt intresse för kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, särskilt diagnostik, behandling och cancerprevention.

Mer info och anmälan