Från längst till kortast tid för SVF-utredning av prostatacancer på två år

Från längst till kortast tid för SVF-utredning av prostatacancer på två år

– Den ena veckan kan vi diagnostisera 10 fall, nästa 20 och veckan därpå 2 fall. Med den variationen kan inte operationerna schemaläggas utifrån att varje kirurg ska få lika mycket operationstid, säger Jesper Swärd.

År 2015 kunde urologsektionen vid kirurgkliniken i Uddevalla uppvisa goda medicinska resultat. Men utredningstiderna för patienter med misstänkt prostatacancer var bland de längsta i landet. Idag har de Sveriges kortaste ledtid vid utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) för prostatacancer.

Olof och Erik misstänks ha prostatacancer. Deras SVF-utredningar startar samtidigt. Olof handläggs på något av de tio sjukhus i landet som har längst ledtider. Erik opereras i Uddevalla. När Erik är opererad och klar, har Olof mellan 60 och 140 dagars väntan kvar. Vad har de gjort i Uddevalla för att korta ledtiden så mycket?

– Vi gick igenom hela processen och såg två möjliga steg att påverka. Den största förändringen är övergången till ett flexibelt operationsschema, som ständigt uppdateras utifrån vilka cancerpatienter som behöver opereras under veckan. Det berättar Jesper Swärd, överläkare och sektionschef på urologsektionen.

Övergången innebar att de prioriterade ner traditionen med likvärdig fördelning av operationstid mellan kirurgerna. En förändring som kan låta rimlig men inte är alldeles självklar. Särskilt inte för kirurgerna.

Läs hela artikeln om hur de lyckades korta utredningstiderna från 147 till 61 dagar