Fotini vill öka kunskapen om bröstcancer

fybd5yp68fansitliqw9
– Hej Fotini, vem är du?

Jag är 53 år, gift och har 2 vuxna barn. Jag har arbetat i IT-branschen sedan jag avslutade mina studier på systemvetenskaplig linje på Stockholms universitet i början på 1980-talet. Från 2002 arbetar jag i försäkringsbolaget  Folksam, idag med produktutveckling.

-Ditt namn klingar så vackert – vad kommer det ifrån?
Jag är född i Grekland men uppvuxen i Sverige och har därför två modersmål, svenska och grekiska. Därutöver är jag flytande i engelska, franska och spanska. Jag har lång erfarenhet av att arbeta internationellt i olika företag vilket jag hoppas kan komma till nytta i det internationella arbete som BRO är delaktig i.

– Hur började ditt engegemang för Stockholms bröstcancerförening Amazona?
I mars 2005 fick jag diagnosen bröstcancer och påbörjade cellgiftsbehandlingar i april 2005 som följdes av bröstbevarande kirurgi, strålbehandling och antihormonell behandling. Jag har varit med i BCF Amazona sedan 2005 och har deltagit i både aktiviteter och samtalsgrupp. Sedan våren 2013 är jag med i styrelsen och från och med april 2014 är jag också vice ordförande.

– Vad har du för vision med ditt arbete inom BRO?
Patientorganisationerna har en viktig roll för att föra dom drabbades talan och har jag engagerat mig i BCF Amazona för att vara med och påverka. Nu vill jag även engagera mig i BRO för att bidra till riksorganisationens arbete. En fråga som jag brinner lite extra för är information och involvering av utrikesfödda kvinnor som inte alltid är så bekanta med det svenska samhället i allmänhet och sjukvården i synnerhet. Det är min övertygelse att vi som patientorganisationer på både lokal- och riksnivå kan göra en stor insats genom att sprida information och kunskap om bröstcancer och bröstcancervården.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 500 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.se