Årets forskningsanslag från Prostatacancerförbundet

Årets forskningsanslag från Prostatacancerförbundet

”Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i landet och den som tar flest mäns liv. Vården är underdimensionerad och stora kunskapsluckor finns om vilka metoder som är bäst för diagnostik och behandling. Det är därför fantastiskt att kunna dela ut anslag till svensk prostatacancerforskning. Det är tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag som vi har möjlighet att göra det”, säger Calle Waller, ordförande Prostatacancerförbundets forskningsråd.

År 2016 har det beviljats forskningsanslag för 2 600 000 kr
I år beviljar Fonden mot Prostatacancer medel till fyra forskare för utveckling av säkrare diagnostik och bättre behandlingsmetoder både vid mer avancerad och spridd prostatacancer.

Jonas Hugosson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin får 640 000 kr för forskning om avancerad bildteknik och riktade biopsier kan ge säkrare diagnos och behandlingsbeslut.

Andreas Josefsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin får 703 000 kr för forskning rörande identifiering av biomarkörer för optimerad screening.

Karin Welén, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin får 550 000 kr för forskning  om cirkulerande tumörceller kan användas för att karaktärisera prostatacancer i sent skede.

Sten Nilsson, Radiumhemmet får 609 000 kr för forskning om förutsättningarna för botande strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer.
”För mig och min forskning betyder anslagen från Prostatacancerförbundet mycket. Det här projektet är en fortsättning på tidigare finansierad forskning och målet är att undersöka hur tumörcellerna vid kastrationsresistent prostatacancer förändras av hormonbehandling och förhoppningsvis kunna identifiera måltavlor för nya behandlingsmetoder samt prognostiska markörer”, säger Karin Welén.

Kontaktperson:
Calle Waller, ordförande i Forskningsrådet Prostatacancerförbundet, talesman vårdpolitiska frågor
070-552 73 15 calle.waller@partnershipforeurope.se