Forskning ska peka ut vem som kan drabbas av cancer

Forskning ska peka ut vem som kan drabbas av cancer
I februari startade läkaren Johan Isaksson ett forskningsprojekt som på sikt ska kunna ge patienter med lungcancer skräddarsydda och mindre riskfyllda behandlingar, säkrare diagnostik och förlängd livslängd.

Förhoppning är att i framtiden kunna upptäcka tidiga tumörer genom att kontrollera patienter som finns i riskgrupper.

– Det är roligt att placera Gävle i framkant när det gäller lungcancervård i landet. Målet är att på sikt testa alla patienter för att kunna ge så många som möjligt en chans till individualiserad behandling, säger Johan Isaksson.

Gävle deltar i det övergripande forskningsprojektet U-CAN som styrs från Uppsala och Umeå. Johan Isaksson är överläkare på Gävle sjukhus och har startat egen forskning på blod och vävnad som en del i det större forskningsprojektet U-CAN.

– Det är ett jättestort forskningsprojekt och vi vill lära oss vad som skiljer tumörer åt för att kunna ge en annan behandling än cellgifter, som har stora biverkningar. Målet är att lungcancer ska bli en kronisk sjukdom och att förlänga livet för patienterna, säger han.

Det känns roligt att ligga steget före
11 patienter i Gävle har sedan slutet av februari lämnat sitt samtycke till att delta i forskningen. Materialet från biobanken ska användas till att särskilja olika typer av lungcancer så att patienterna kan erbjudas behandling anpassad till just den tumör de har.

– Traditionellt har behandlingen av lungcancerpatienterna sett ganska lika ut. Det vi ska titta på nu är vad det är som driver cancern i olika tumörer. Till att börja med via vävnadsprov men förhoppningen är att kunna göra samma analyser med hjälp av blodprov i framtiden, säger Johan Isaksson.

Med blodprov kan man utveckla metoder för att påvisa cancerceller och enskilda mutationer i tumören och vad som är orsaken. Det innebär att man slipper riskfyllda och kostsamma ingrepp, diagnostiken blir snabbare och säkrare. På sikt kan det innebära kontroll enbart med blodprover av patienter i riskgrupper för att tidigt kunna upptäcka tumörer. Redan idag tas blodprover för att analysera tumörer på experimentbasis.

– Målet är att på sikt testa alla patienter för att kunna ge så många som möjligt en chans till individualiserad behandling. Sån här testning blir säkert standard i landet om några år men det känns roligt att ligga steget före och kunna erbjuda det här till våra patienter redan nu, säger Johan Isaksson.

Projektet U-CAN samlar in och organiserar prov som tas från patienter före, under och efter cancerbehandling. Information om patienterna och röntgenbilder samlas in för att utveckla bättre diagnostik. Även nya mediciner och behandlingsmetoder ska utvecklas och värderas, samt undersökningar om varför en behandling fungerar eller inte.

Cancerbehandlingar försvåras av att sjukdomen yttrar sig mycket olika för olika patienter. Det är därför viktigt att framtidens behandling utformas så att den är anpassad för den enskilda patientens cancersjukdom.