Forskare bakom epokgörande cancerläkemedel nu i Sverige

Toppskiktet av svenska och internationella cancerforskare är på plats när Karolinska Institutet slår upp portarna för Swedish Cancer Research Meeting 2014.

Huvudtalare när konferensen startar idag, den 2 september, är Charles Sawyers, en av de forskare som gjort avgörande insatser vid utvecklingen av det revolutionerande cancerläkemedlet Glivec.

Swedish Cancer Research Meeting 2014 är en högprofilerad konferens som, utöver den svenska eliten, samlar närmare 20 av världens ledande cancerforskare. Öppningsanförandet hålls av Charles L. Sawyers, till vardags verksam vid ansedda Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, men kanske mest känd för sina pionjärinsatser i samband med utvecklingen av läkemedlet Glivec som förvandlade kronisk myeloisk leukemi, KML från en dödlig blodcancer till ett behandlingsbart tillstånd.

Glivec (imatinib) är en så kallad tyrosinkinashämmare och har blivit något av en måttstock mot vilken andra läkemedel jämförs. Innan Glivec introducerades i början på 2000-talet innebar en KML-diagnos döden inom fem år för sju av tio patienter.

Idag överlever fler än nio av tio, antingen med Glivec eller med andra generationens tyrosinkinashämmare, och kan i de flesta fall leva mer eller mindre normala liv. Glivec används också framgångsrikt vid behandling av den ovanliga mag- och tarmtumören GIST.

– Det är en stor ära att få introducera Charles Sawyers, en av de forskare som gjort avgörande insatser i utvecklingen av det som kallas målstyrda cancerläkemedel, säger professor Rune Toftgård, ledamot av organisationskommittén för den topprankade forskningskonferensen på Karolinska Institutet.

Rune Toftgård, själv välmeriterad cancerforskare med uppdrag för bland annat Nobelstiftelsen, leder det strategiska forskningsprogrammet inom cancer vid Karolinska Institutet, StratCan.

Mångfaldigt prisbelönt cancerforskare
Charles Sawyers har fått ett flertal utmärkelser för sina insatser, däribland det prestigefyllda Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award som brukar kallas ”Amerikas nobelpris”. Han tilldelades utmärkelsen tillsammans med Brian Druker och Nicholas Lydon för utvecklingen av Glivec.  I motiveringen stod bland annat följande: ”For the development of molecularly-targeted treatments for chronic myeloid leukemia, converting a fatal cancer into a manageable chronic condition.” (För utvecklingen av molekylärt inriktade behandlingar mot kronisk myeloisk leukemi, som omvandlat en dödlig cancer till ett hanterbart kroniskt tillstånd).

Lasker-pristagare brukar få vänja sig vid att spekulationer om det ”riktiga” nobelpriset tar fart och där är trion bakom utvecklingen av Glivec inget undantag.

Stoppstudier – nästa steg i kampen mot KML
Charles Sawyers besöker Sverige i en tid då KML som forskningsområde är extra aktuellt. Sedan nya behandlingar bidragit till att förvandla kronisk myeloisk leukemi, KML, från att vara en dödlig sjukdom till en sjukdom som patienterna kan leva med år efter år tas nu nästa steg i utvecklingen. Den fortsatta forskningen koncentreras nu på att uppnå så kallad behandlingsfri remission: Ett omfattande prövningsprogram är igång för att utvärdera möjligheten att avsluta behandlingen när det inte längre går att hitta några spår av leukemiceller i blodet.

Flera svenska sjukhus deltar i detta angelägna forskningsprojekt, så kallade stoppstudier. Möjligheten öppnar helt nya perspektiv – både vad gäller att minska vårdkostnader och att mildra mänskligt lidande.

Charles Sawyers, som på senare tid huvudsakligen har ägnat sig åt prostatacancer föreläser i Stockholm under rubriken ”Overcoming Resistance to Targeted Therapy”.

Utöver Lasker-priset har Charles Sawyers belönats med bland annat Breakthrough Prize in Life Sciences, Doris Duke Distinguished Clinical Scientist Award, the Richard and Hinda Rosenthal Foundation Award, the American Association for Cancer Research David A. Karnofsky Memorial Award, the American Society of Clinical Oncology Dorothy P. Landon–AACR Prize for Translational Cancer Research och the Stanley J. Korsmeyer Award.