Förbättrad cancervård målet för Cancerkommissionen

Cancer är en global folksjukdom som fortsätter att öka. Det finns därmed ett stort behov av bättre behandlingar och effektivare vård inom den framtida cancervården. Därför har Bristol-Myers Squibb (BMS), Amgen och Microsoft tagit initiativ till ett projekt vid namn Cancerkommissionen. Syftet med kommissionen är att förbättra cancervården och skapa hållbara och lika förutsättningar för alla cancerpatienters vård i Sverige.

Kommissionens uppdrag är att utveckla förslag på förbättringar av den svenska cancervården i dialog med patientorganisationer, vården, forskare, politiker och representanter för hälsoteknologi. Förslagen från kommissionen ska syfta till att öka möjligheterna att förhindra, upptäcka och behandla samt rehabilitera cancer.

Arbetet leds av kommissionens ordförande Lars Leijonborg, tidigare forskningsminister, partiledare och ordförande för Karolinska Institutet. Övriga ledamöter besitter olika kompetenser och erfarenheter inom cancerområdet, såsom patientföreträdare, läkare och politiker. Cancerkommissionens arbete har nu inletts och ledamöterna har haft sitt första möte.

– Jag hoppas och tror att vi kommer att kunna göra skillnad genom att ta fram konkreta förslag som påverkar beslutsfattarna. Det många talar om är behovet av bättre och verkligen fungerande informationsteknik som effektiviserar vårdflöden och stärker sambandet mellan diagnostik och forskning. Men vi ska titta på hela kedjan, från sådant som kan förebygga cancer till eftervården av det stora antal som kommer att ha haft cancer men överlevt. Och mitt bland alla organisationsmodeller, nya behandlingsmöjligheter och digitaliseringslösningar finns en enskild människa, som just fått sitt livs tyngsta besked – det är den människan som hela tiden ska vara i centrum för vårt tänkande, säger Lars Leijonborg, ordförande för Cancerkommissionen.

Cancerkommissionen leds av ett kansli och arbetar fristående från BMS, Amgen och Microsoft. Cancerkommissionens åsikter, synpunkter och förslag är kommissionens egna och tar inte hänsyn till kommersiella intressen. Arbetet sker i enlighet med läkemedelsbranschens etiska regelverk.

– Vi har stora förhoppningar på kommissionens arbete och ser fram emot att få ta del av nya förslag kring hur svensk cancervård kan utvecklas och skapa bättre förutsättningar för cancerdrabbade patienter. Det är också glädjande att vi är flera bolag som står bakom Cancerkommissionen, då vi alla har ett ansvar för att bidra med kunskap och samverkan kring den angelägna samhällsfråga som cancer utgör, säger Annica Holmberg, Public Affairs Lead Nordic, på BMS.

– Cancer är ett område som engagerar och tillsammans har vi alla ett ansvar i utvecklingen. För Amgen är det självklart att stötta ett så viktigt initiativ som Cancerkommissionen. Allas rätt till en god och likvärdig cancervård, oavsett bakgrund, bostadsort, utbildning och kunskap är otroligt viktiga mål att kämpa för. Här tror vi att Cancerkommissionens arbete kan bidra med mycket genom att lyfta fram möjligheter, säger Lauri Lindgren, VD på Amgen.

– Vi är väldigt stolta över att kunna bidra och vara en av initiativtagarna till Cancerkommissionen. Kommissionen står inför en viktig uppgift och kommer bland annat att utreda hur vi på sikt skapar en hållbar cancervård, oberoende av till exempel bostadsort, berättar Mathias Ekman, ansvarig för hälso- och sjukvård på Microsoft Sverige.

Cancerkommissionen är en del av ett internationellt projekt vid namn All.Can, som syftar till att skapa en mer effektiv, hållbar och jämlik cancervård. I All.Can deltar i dag nio länder. En viktig del av projektet är en jämförande studie utförd av Office of Health Economics (OHE) och Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE). Denna studie belyser vad de olika länderna kan lära av varandra inom cancerområdet. Kommissionen tar även del av ett internationellt erfarenhetsutbyte inom ramarna för projektet All.Can.

Mer information rörande Cancerkommissionen kan fås av dess sekretariat, på info@cancerkommissionen.se samt via hemsidan: www.cancerkommissionen.se

Mer information om All.Can finns på www.all-can.org