För första gången ser vi över 60 000 cancerfall under ett år

Världscancerdagen 4 feb: För första gången ser vi över 60 000 cancerfall under ett år

Antalet som insjuknar i cancer ökar dramatiskt. Minst en av tre kommer att drabbas. För första gången har nu fler än 60 000 cancerfall registrerats under ett år.
Det ska jämföras med knappt 50 000 cancerfall för tio år sedan. Sedan 70-talet har antalet cancerfall fördubblats. Det är en trend som måste brytas.

– Vi startar nu är en kraftsamling mot all cancer. Allt fler insjuknar och vi ska vända trenden. Men vi kan inte ensamma vända denna utveckling – det är många som måste hjälpas åt, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Cancerfonden.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Det är en lång resa, men det är inte omöjligt. Cancerfonden tar därför i dag – på Världscancerdagen – ett samlat krafttag och säger Nej till cancer. Nej till lungcancer. Nej till bröstcancer. Nej till prostatacancer. Nej till all cancer. Satsningen innebär bland annat att Cancerfonden kommer att dela ut mer pengar till cancerforskning än någonsin i år, 431 miljoner kronor, samt att Cancerfonden kommer att sprida kunskap om en livsstil som minskar risken för cancer.

– Alla har vi en anledning att säga nej till cancer. En av tre får en cancerdiagnos under sitt liv, och många fler berörs som närstående.
Vår förhoppning är att så många som möjligt vill engagera sig i kampen mot cancer. Besök gärna cancerfonden.se/nej och säg ditt Nej – genom att ge en gåva, sprida kunskap om hur cancer kan förebyggas eller ta ställning mot hur tobak exponeras i butiker, säger Stefan Bergh.

Engagemanget kommer att samlas under #nejtillcancer.

2013 registrerades drygt 61 000 cancerfall och antalet personer som diagnosiserades med cancer 2013 var ca 58 000 stycken enligt Cancerregistret.