Flyttning av lymfkörtlar prövas mot lymfödem

Flyttning av lymfkörtlar prövas mot lymfödem

Förflyttning av lymfkörtlar kan bli en ny behandling mot lymfödem. Metoden prövas i en ny studie på Akademiska. Idag behandlas patienterna ofta med kompressionsstrumpa då hela armen täcks av lågelastiska lindor.

Svullnad i armen orsakad av lymfödem är en relativt vanligt komplikation efter bröstcancerbehandling, som kan vara rörelsehämmande och till och med smärtsam.  I en studie på Akademiska sjukhuset erbjuds kvinnorna en ny mikrokirurgisk behandling, som innebär att man flyttar lymfkörtlar till armhålan för att förbättra funktionen i lymfsystemet och därmed minska behovet av kompressionsstrumpa.

– Målgruppen är kvinnor med lymfödem som opererat bort ett bröst på grund av bröstcancer och ska genomgå bröstrekonstruktion med vävnad från magen. Syftet är att återskapa funktionen i det skadade lymfsystemet så att kvinnan blir av med sina besvär och slipper bära kompressionsstrumpa eller åtminstone får mindre symtom och behov av kompression, säger Maria Rydevik Mani, överläkare på plastikkirurgen vid Akademiska sjukhuset och ansvarig för studien.

Lymfödem beror på att lymfans flöde dämts upp bakom skadade eller blockerade dränagevägar. Svullnad uppstår när vätskan samlas i omgivande vävnad. Stillastående lymfa bildar efter hand en så kallad fibros och fettomvandling som kan leda till kraftig, bestående svullnad i till exempel armen. Den nya behandlingen förväntas ha större effekt om den sker tidigt, innan omvandlingen skett.

– Det känns oerhört positivt att kunna erbjuda denna patientgrupp en ny funktionsförbättrande behandling som i bästa fall kan leda till att man kan bli av med sin kompressionsstrumpa eller åtminstone minska behovet av den, säger Maria Rydevik Mani och fortsätter:

– Hittills har kompression varit standardbehandling. En del patienter är aktuella för fettsugning av sitt lymfödem vilket för närvarande endast erbjuds i Malmö. Efter fettsugning krävs livslång kompressionsbehandling.

Studien på Akademiska ska utvärdera om en ny, förfinad mikrokirurgisk behandling kan minska symptom och behov av strumpa. Behandlingen innebär att man tar bort gammal ärrvävnad i armhålan och tillför frisk vävnad. Detta görs samtidigt som bröstrekonstruktion med vävnad från magen.

I studien kommer en grupp att få lymfkörtlar förflyttade till armhålan medan den andra gruppen får frisk vävnad utan lymfkörtlar. Avsikten är att utvärdera vilken del av kirurgin som har störst betydelse för effekten på lymfödemet, vilket man inte vet idag.

Studien, som leds från Akademiska sjukhuset, kommer att pågå under cirka tre år och inkludera runt 50 patienter som slumpas till en av de två olika behandlingsgrupper. Det kan, enligt Maria Mani, bli aktuellt med samarbeten med andra enheter i Skandinavien eller Europa.

För mer information, kontakta:
Maria Rydevik Mani, plastikkirurg på Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 04 71, e-post: maria.rydevik.mani@akademiska.se