Flexibel sjukskrivning gör det enklare för cancerpatienter

Flexibel sjukskrivning gör det enklare för cancerpatienter att arbeta under behandlingsperioder

Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen redovisar erfarenheter och resultat från ett projekt, som är ett unikt samarbete mellan Försäkringskassan, och Västra Götalandsregionen i samverkan med Regionalt cancercentrum i Väst, för att främja hälsa och förebygga sjukfrånvaro.

Inom projektet startades tre delprojekt i Västra Götaland. De tre delprojekten är:

– Flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling
– Västra Götalandsregionen som arbetsgivare
– Tidig samverkan i primärvården

Många personer med cancer vill inget hellre än att jobba – även under besvärliga behandlingsperioder. Den flexibla sjukskrivningen har inneburit att personer som genomgår en cancerbehandling har kunnat arbeta när de har känt att de orkar och kan. Det har resulterat i att de har kunnat återvända till arbete tidigare och att det varit enklare att gå tillbaka till arbete.

– Det har varit helt suveränt att kunna anpassa mig efter mitt mående. Jag tror att man jobbar mer av det här. Det hade varit mycket värre att vara sjukskriven helt, säger en patient som gått igenom en cancerbehandling.

Västra Götalandsregionen satsar på att bli Sveriges bästa offentliga arbetsplatser
– Inom Västra Götalandsregionen är det framförallt de längre sjukskrivningarna som ökat bland medarbetare och då främst när det gäller stressrelaterad psykisk ohälsa. Nu vill vi agera för att skapa friskare arbetsplats, säger Ari Kokko, delprojektledare.

I projektet har man bland annat satsat på att ge chefer utbildning i hälsofrämjande ledarskap. En annan insats har varit att identifiera tidiga signaler för stressrelaterad ohälsa genom en screeningenkät och erbjuda medarbetare som är i riskzonen stöd för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.

Samarbete ger framgång
I det tredje delprojektet Tidig samverkan i primärvården, har hälso- och sjuk vården börjat arbetat mer strukturerat med hjälp av en ”guide” för att tidigt i en sjukskrivning ta kontakt med till exempel läkare, arbetsgivare, socialtjänst, Arbetsförmedling och Försäkringskassan.

– Vårt tidiga samarbete har gett oss mer nöjda patienter, och minskat oro och stress kring sin situation. Samtidigt har det också lett till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna inom vården som upplever att de nu har snabbare kontaktvägar inom vårdcentralen och bättre förståelse för varandras arbetsuppgifter, Mats Swanberg, delprojektledare.

– Gemensamt för de tre delprojekten är att vi har sett att när vi jobbar nära tillsammans med sjukskrivningar så ger det gott resultat. Alla aktörer behövs för att nå bästa framgång, säger Malin Jalonen Nilsson, projektledare.