Fler läkare måste upptäcka hudcancer och använda nya läkemedel

Krav på Världscancerdagen 4 februari:

Fler läkare måste upptäcka hudcancer och använda de nya läkemedel som finns

Hudcancerexplosionen i Sverige kan inte längre enbart vara en uppgift för hudläkare. Information måste ut till onkologer och primärvårdsläkare. Kampanjen Euromelanomaveckan bör byta namn och upplysa allmänheten om alla olika symptom att vara uppmärksam på, alla dagar på året. Det hjälper inte längre att endast kontrollera sina leverfläckar, allmänheten måste söka vård för en rad andra symptom som kan vara förstadier eller utvecklad hudcancer.

Detta kräver Nätverket mot cancer i en debatt på Världscancerdagen 4 februari. I debatten medverkar Nätverket mot cancers ordförande Margareta Haag tillsammans med representanter från bland annat Socialdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten, och Karolinska Universitetssjukhuset.

Drygt 55 % av svenskarna oroar sig inte alls för att få hudcancer, visar Strålsäkerhetsmyndighetens senaste rapport från 2018[1]. Nätverket mot cancer driver sedan många år Solskolan men vi behöver se fler informationskampanjer och bli bättre på att upptäcka hudcancer. En av de fyra hudcancersjukdomarna, merkelcellskarcinom[2], okänd för stora delar av vården och definitivt för allmänheten, har fördubblats på 20 år i Sverige.[3] Det är en ovanlig hudtumör men obehandlad ger den snabb spridning i kroppen.


Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer

– Diagnoser måste ställas och nya behandlingar användas. För merkelcellskarcinom finns sedan ett år den första behandlingen, precisionsmedicin, som 30–50 % av patienterna svarar på beroende på om den sätts in direkt eller efter cellgiftsbehandling, enligt studier som publicerades i Lancet Oncology i oktober 2016 och JAMA Oncology 2018. Ändå används den knappt och inte heller upptäcks cancerformen i tillräcklig omfattning. Den är för okänd och misstas ofta för annan hudcancer vid diagnos, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

Program till Världscancerdagen

[1] https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/uv-radets-senaste-rapport-presenterad/

[2] https://merkelcell.org/about-mcc/

[3] http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2016/09/Kraftig-okning-av-Merkelcellskarcinom-i-Sverige/