Fler kvinnor i Stockholm får ta prov mot livmoderhalscancer

Nu ska fler kvinnor i Stockholms län göra gynekologisk cellprovtagning. Alla mellan 23 och 64 år får erbjudande vart tredje år. Kallelsen ska dessutom bli tydligare och enklare att läsa.
– Mycket arbete har lagts ner på att utforma kallelsen rätt så att alla som får den förstår vad den handlar om. Ju fler som testar sig, desto fler liv kan räddas, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvård och cancer.

Från årsskiftet höjs det övre åldersspannet från 60 till 64 år, som en anpassning till nationella rekommendationer. Den gynekologiska provtagningen är frivillig, men kan tidigt visa cellförändringar som skulle kunna leda till livmoderhalscancer.

– Tack vare gynekologisk cellprovtagning har dödligheten i livmoderhalscancer minskat med 60 procent de senaste årtiondena. Provet är ett relativt enkelt sätt att göra stor skillnad för cancervården och kvinnor i Stockholms län, säger Ella Bohlin.