Fler cancerbehandlingar koncentreras till SUS

Fler cancerbehandlingar koncentreras till SUS

Beslut finns redan om att fyra av diagnoserna förläggs till Skånes universitetssjukhus, SUS. Beslut väntas för ytterligare två diagnoser som SUS också har stora möjligheter att få. Sedan tidigare har peniscancer blivit föremål för nationell nivåstrukturering och SUS är ett av två sjukhus i landet som behandlar denna patientgrupp.

– Det är en mycket stor framgång för SUS att vi fått detta förtroende, säger Harald Roos, divisionschef vid SUS med samordningsansvar för cancerprocesserna.

Bakgrunden till centraliseringen är att man vill samla cancerpatienter inom sällsynta diagnoser till få sjukhus för att koncentrera erfarenhet och kompetens.

Harald Roos menar att anledningen till att SUS får uppdragen är att sjukhuset har dokumenterat hög kompetens av hela processen inom dessa cancerdiagnoser.

– SUS har visat på goda verksamheter och starka vårdkedjor. Samtidigt innebär rekommendationen en utmaning för SUS i en tid av bristande vårdplatser och stram ekonomi, konstaterar han.

Det är landets sex regionala cancercentrum som står för nivåstruktureringen av hur de sju cancerbehandlingar ska se ut.

– Ur patientens perspektiv är det av stor vikt att behandlas vid en enhet med hög kompetens, dokumenterad erfarenhet och forskning. säger Mef Nilbert, verksamhetschef vid Regionala Cancercentrum Syd.

De cancerbehandlingar som nu koncentreras till SUS är följande:

Analcancer: cancer i ändtarmsöppningen

Vulvacancer: cancer i de yttre könsorganen

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC): Behandling av cancer i bukhinnan

Kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer

Buksarkom; Cancer ibland annat skelett, brosk, bindväv, muskler

Muskulo–skeletala sarkom och buksarkom: Ärendet bordläggs och ska gå tillbaka till sakkunniggrupperna. Men också här ligger SUS mycket väl till.