Fettsugning en behandlingssuccé vid lymfödem

Behandling av lymfödem med fettsugning startades på SUS av Håkan Brorson. Mattias Hoffner har i en avhandling analyserat det långsiktiga resultatet av behandlingen.

Det långsiktiga resultatet av fettsugning vid lymfödem i armar och ben, som Skånes universitetssjukhus tillämpat sedan slutet av 1990-talet, är en mycket framgångsrik metod. I dagsläget har cirka 300 patienter opererats, ingen av dessa har fått tillbaka svullnaden. Det visar överläkare Mattias Hoffner vid Blekingesjukhuset i Karlskrona i en doktorsavhandling som presenteras vid Lunds Universitet den 26 januari.

Fettsugning som behandling av lymfödem startades av överläkare Håkan Brorson vid Skånes universitetssjukhus i Malmö i början av 90-talet. Behandlingstekniken har blivit världsberömd och bygger på ett mycket nära samarbete mellan läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. SUS har fått ta emot många grupper från hela världen som kommit för att lära sig tekniken.

– Det här är en spetskompetens som SUS är ensamma om. Vi tar emot patienter både från övriga Sverige och från anda länder, berättar Håkan Brorson.

Lymfödem leder till nybildning av fett och den ökade tyngden leder till att musklerna blir större. Fettsugningen gör att muskelcellerna återgår till normal storlek. Redan sex månader efter operation hade svullnaden försvunnit. Studien visar att risken att insjukna i rosfeber, en vanlig komplikation vid lymfödem, minskade med 87 procent hos de patienter som genomgått fettsugning. Livskvaliteten efter operation ökade betydligt,

Vid 5-årskontrollen var den genomsnittliga volymminskningen 117 procent. Det innebär att den opererade armen har en något mindre volym jämfört med den friska armen. Inga återfall av svullnaden noterades.

Fakta lymfödem och bröstcancer
Om en bröstcancer spridit sig till lymfkörtlar måste dessa opereras bort. Det innebär att lymfbanorna riskerar att skadas och ett lymfödem uppstår. Varje år insjuknar omkring 9 000 kvinnor i bröstcancer i Sverige. Av dessa riskerar så många som var femte kvinna att drabbas av lymfödem av varierande svårighetsgrad.

Lymfödem kan behandlas med kompression (bandagering) om svullnaden består av vätska. Men om lymfödemet framför allt består av nybildad fettväv är fettsugning en väl dokumenterad metod. Detta förklarar också varför enbart bandagering inte kan minska svullnaden helt utan fettet måste avlägsnas med hjälp av fettsugning.

Avhandlingen presenteras den 26 januari 2018, kl.13.15, i aulan på Jan Waldenströms gata 47 (tidigare Kvinnokliniken), Skånes universitetssjukhus, Malmö

Länk till avhandlingen:
http://portal.research.lu.se/ws/files/35539192/E_spik_Mattias.pdf

För mer information kontakta:
Mattias Hoffner, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet och överläkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona/Karlshamn, 070-646 48 62, mattias.hoffner@med.lu.se

Håkan Brorson, överläkare, plastikkirurgi, SUS Malmö och docent vid Lunds Universitet, 0706-46 38 38.,