FASS 2014 – En riktig tungviktare

Årets utgåva av Fass, en tung klassiker på 6 kg i två volymer och med omfånget 5 207 sidor, är nu under distribution.

Sedan 2013 finns en ny rutin gemensam för hela EU för att informera om läkemedel som övervakas särskilt noggrant av myndigheterna. Dessa läkemedel är föremål för ”utökad övervakning”. För läkemedel som är föremål för utökad övervakning är det särskilt viktigt att rapportera alla misstänkta biverkningar. I årets upplaga har dessa läkemedel märkts upp med symbolen för utökad säkerhetsövervakning – en svart triangel.

Priserna i Fass är försäljningspriser vid receptförskrivning inom läkemedelsförmånen, fastställda av TLV.  Läkemedel utanför läkemedelsförmånen samt receptfria läkemedel saknar prisuppgift då det sedan 1 juli 2009 råder fri prissättning för dessa preparatgrupper.

Informationen i boken gäller per den 26 november 2013.

Boken är främst avsedd som referensverk och i undervisning. Vid förskrivning rekommenderas alltid den ständigt uppdaterade versionen på fass.se i stället för boken.

Fass 2014 kan beställas på bok@fass.se