Faslodex visar längre progressionsfri överlevnad vid bröstcancer

Astrazeneca presenterade data från fas-III studien FALCON under ESMO.

”Studien visar att fulvestrant förlänger den sjukdomsfria tiden jämfört med standard behandlingen, vilket är ett viktigt mål med behandlingen. Resultaten kan leda till att fulvestrant i framtiden kan bli ny standardbehandling vid första återfall för kvinnor med östrogenreceptor-positiv bröstcancer, säger docent Barbro Linderholm, överläkare på Onkologikliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset”.

Läs hela pressmeddelandet press-release-falcon-8-oktober-sverige-final