Färre fall av cancer i äggstockarna kopplas till p-piller

Färre fall av cancer i äggstockarna kopplas till p-piller

Allt färre dör i äggstockscancer i Europa och USA. Det visar ny forskning som jämfört dödsfallen mellan 2002 och 2012 utifrån statistik från WHO.

Huvudorsaken till minskningen är att användningen av p-piller gjort att det långsiktiga skyddet mot äggstockscancer har ökat, enligt forskarna.

Men även hormonbehandlingar för att minska klimakteriesymtom kan spela en viss roll för att minska antalet dödsfall.

I EU har dödsfallen minskat med tio procent sedan 2002, och statistiken visar att trenden fortsätter.

Trenden märks också i Sverige.

– Antalet personer som drabbas av äggstockscancer har minskat här sedan 1975, och den stora huvudorsaken anses vara just p-piller, även om det finns andra faktorer som påverkar också, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer 1.

Studien publiceras i tidskriften Annals of Oncology.

Referens: M. Malvezzi et al ”Global trends and predictions in ovarian cancer mortality”, Annals of Oncology. 2016. doi:10.1093/annonc/mdw306))